Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania.

  • Projekt „Rodzic na uniwersytecie” jest adresowany do społeczności akademickiej UW: zarówno studentów, jak i kadry naukowej oraz administracyjnej, w tym zaangażowanej w proces powrotu rodziców, w szczególności mam, do pracy czy na studia i informowanie o prawach pracowniczych; dla osób planujących dzieci, w ciąży lub już będących mamami (ojcami).

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Rodzic na Uniwersytecie

   Autor projektu

   Hanna Schreiber

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: ochrona praw i zdrowia psychicznego rodziców: studentów i pracowników UW
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Projekt „Rodzic na uniwersytecie” jest adresowany do całej społeczności akademickiej UW: zarówno studentów, jak i kadry naukowej oraz administracyjnej, w tym zaangażowanej w proces powrotu rodziców, w szczególności mam, do pracy czy na studia i informowanie o prawach pracowniczych; dla osób planujących dzieci, w ciąży lub już będących mamami (ojcami). Sprostanie wyzwaniom rodzicielskim i nowej sytuacji życiowej, jak wiąże się z ciążą i urodzeniem dziecka nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza jeśli łączy się ze studiowaniem lub pracą naukową czy administracyjną na uczelni. Trudności logistyczne, finansowe, napięcia psychiczne, często doświadczane niezrozumienie realiów funkcjonowania rodzica prezentowane przez środowisko naukowe bądź koleżanki i kolegów ze studiów, czy brak wiedzy, jakie są prawa wynikające z nowej sytuacji życiowej, wywołują ogromny stres, czasami prowadząc do decyzji o porzuceniu studiów bądź zahamowanie rozwoju zawodowego i naukowego. Tymczasem mamy (i ojcowie!) to często najlepiej zorganizowane osoby na świecie, nie oczekujące nadzwyczajnych przywilejów, ale pragnące łączyć swoje pasje naukowe z życiem rodzinnym - przy elementarnym wsparciu i zrozumieniu ze strony społeczności akademickiej, w której funkcjonują. Jak im pomóc? Proponowaną formą odpowiedzi na wyzwania stojące przed rodzicami funkcjonującymi na uniwersytecie będą warsztaty z prawnikiem, psychologiem oraz/lub z osobami wyspecjalizowanymi w zagadnieniach związanych z planowaniem rozwoju osobistego i zawodowego, poświęcone między innymi następującym zagadnieniom: MODUŁ I (z prawnikiem): - jakie prawa mają kobiety w ciąży, mamy i ojcowie: zarówno studentki, jak i kadra naukowa czy administracyjna (pracownicy UW); - jak powinny być rozliczane kwestie urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, zdrowotnych, naukowych; MODUŁ II (z psychologiem): - jak radzić sobie z pogodzeniem życia zawodowego i życia na uczelni z życiem rodzinnym i domowym; - jak nie żyć w ciągłym poczuciu winy („za mało pracuję/studiuję - za mało czasu poświęcam dzieciom”); MODUŁ III (z osobą mającą doświadczenie w pracy warsztatowej i metodach typu design thinking, brain-storming, meta-plan etc.): - jak uczynić uniwersytet miejscem bardziej wyczulonym na potrzeby i realia funkcjonowania rodzica: nie tylko pod względem organizacji przestrzeni czy miejsc dedykowanych rodzicom i dzieciom, ale przede wszystkim kultury pracy i zrozumienia prezentowanego przez władze instytutów, wydziałów i całej uczelni. Proponowany jest cykl warsztatów jednodniowych w dostępnych salach Uniwersytetu Warszawskiego: od 5 do 10 jednodniowych spotkań (w każdym miesiącu w inny dzień, aby każda zainteresowana szkoleniem osoba mogła dopasować możliwość udziału do swojego grafiku); każdorazowo grupa liczyłaby 15-20 zainteresowanych osób. Każdy dzień warsztatowy składałby się z trzech 2-godzinnych modułów: MODUŁ I: „Moje prawa na uniwersytecie” (z prawnikiem), MODUŁ II: „Moje radości – moje problemy: rodzic między uniwersytetem i domem” (z psychologiem), MODUŁ III: „Mój uniwersytet przyjazny rodzicom: jak to zrobić?” (warsztat kończący), pozwalający na stworzenie konkretnych postulatów dotyczących uczynienia funkcjonowania uczelni bardziej przyjaznej rodzicom na podstawie realnych problemów doświadczanych przez rodziców i późniejsze przedstawienie ich władzom wydziałów oraz władzom uniwersyteckim w formie raportu udostępnionego także w formie elektronicznej społeczności UW (np. na stronie UW). Autorkami projektu są dr Hanna Schreiber, pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Julia Krzesicka, studentka MISH UW.

   Lokalizacja

   Stara Biblioteka UW

   Koszt

   Kosztorys obliczany jest dla wersji „maksimum”: dziesięciu 6-godzinnych warsztatów (3 moduły x 2h), wraz z dwiema przerwami kawowymi do 30 minut (w sumie 7 h); każdorazowo dla 20 uczestników (w sumie 200 osób). Na potrzeby kosztorysu przyjęto cennik wynajmu sal w Budynku Starej Biblioteki dostępny na stronie Biura Gospodarczego UW oraz uśredniony koszt szkolenia w opisywanej tematyce według stawek rynkowych. Należy zauważyć, że rozpiętość cen za szkolenia jest duża, wpływa na nią zarówno doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie, jak i charakter szkolenia bądź liczba osób, zatem podane ceny mają charakter orientacyjny i uśredniony, i mogą ulec modyfikacji przy precyzowaniu warunków z wybranymi osobami prowadzącymi szkolenie. Ostateczna cena zależeć również będzie od tego, czy szkolenie prowadzone będzie przez pracowników UW czy zewnętrzne firmy szkoleniowe. Koszty: Pojedynczy warsztat – 1185-2125zł, w tym: • wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących szkolenie w modułach I i II – prawnika i psychologa (ok. 100-300zł netto/godzina * 4h) – 400-1200zł • wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty podsumowujące, moduł III (ok. 80-150zł netto/godzina * 2h) – 160-300zł • koszt wynajęcia sali na 7h, z uwzględnieniem dwóch 30-minutowych przerw kawowych (25zł/godzina * 7h) – 175zł • materiały warsztatowe dla uczestników (200zł / 1 warsztat) – 200zł • catering – kawa, woda, drobne przekąski (250zł / 1 warsztat) – 250zł Cykl 10 warsztatów – 11 850-21 250zł Opracowanie raportu podsumowującego cykl warsztatów i prezentującego konkretne propozycje dotyczące uczynienia Uniwersytetu Warszawskiego bardziej przyjaznym miejscem pracy i studiowania dla rodziców na potrzeby władz uczelni – 1500zł netto. W sumie: 13 350-22 750zł (koszt 10 warsztatów + opracowanie raportu)


   Całkowity koszt projektu: 13 350,00 PLN