Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt przewiduje udostępnienie przestrzeni uniwersyteckiej na działalność komercyjną i z tego powodu podjęto decyzję o jego odrzuceniu. Ponadto tego rodzaju działalność nie mogłaby być realizowana w budynku ani też na terenie pozostającym pod ochroną konserwatorską.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Projekt przewiduje zorganizowanie na kampusach Krakowskie Przedmieście i Ochota po jednym punkcie bezpłatnego podstawowego serwisu rowerowego dla pracowników i studentów dojeżdżających na Uniwersytet rowerem. Serwis będzie dostępny od 8:00 do 16:00 w czasie zajęć akademickich pomiędzy początkiem kwietnia i końcem października, łącznie przez 4 miesiące.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Bezpłatny serwis rowerowy dla pracownika i studenta

   Autor projektu

   Jerzy Tyszkiewicz

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: promocja bezpieczeństwa na drodze, sport, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Projekt przewiduje zorganizowanie na kampusach Krakowskie Przedmieście i Ochota po jednym punkcie bezpłatnego podstawowego serwisu rowerowego dla pracowników i studentów dojeżdżających na Uniwersytet rowerem. Serwis będzie dostępny od 8:00 do 16:00 w czasie zajęć akademickich pomiędzy początkiem kwietnia i końcem października, łącznie 4 miesiące. Cele projektu są dwa, komplementarne: 1. Promowanie wśród studentów i pracowników korzystania ze zdrowej i ekologicznej metody poruszania się po mieście, jaką jest własny rower. Zachęta płynie stąd, że w zamian za przyjazd na kampus tym sposobem otrzymuje się bezpłatnie usługę serwisową, która w trybie komercyjnym musiałaby kosztować i wymagała specjalnego udania się do punktu serwisowego. Rozwiewa się także obawa osoby rozważającej dojazdy, że jej rower zepsuje się gdzieś po drodze. 2. Promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, wypływającej z posługiwania się sprawnym technicznie i zgodnym z przepisami o ruchu drogowym pojazdem. Zasada działania serwisu Osoba przybywająca na kampus własnym rowerem pokazuje pracownikowi legitymację pracowniczą bądź studencką dowodzącą, że jest uprawniona do skorzystania z darmowej usługi, zostawia rower dostając rewers i udaje się do pracy lub na zajęcia. Po ich zakończeniu odbiera na podstawie rewersu obsłużony rower i odjeżdża. Następujące usługi będą wykonywane bezpłatnie, przy czym każdorazowo koszt materiałów, w tym części zamiennych, ponosi właściciel roweru: 1) Kontrola i regulacja hamulców (z wyłączeniem hamulców tarczowych i hydraulicznych). 2) Kontrola stanu ogumienia i ew. dopompowanie kół. 3) Kontrola oświetlenia i ew. instalacja brakujących a wymaganych przepisami elementów. 4) Kontrola i ew. instalacja wymaganego przepisami sygnału dźwiękowego. 5) Dokręcanie luźnych połączeń. 6) Dopasowywanie roweru do klienta (poprawa wysokości siodełka, ustawianie kierownicy). 7) Kontrola stanu łańcucha napędowego. 8) Ogólny ogląd roweru pod kątem widocznych gołym okiem ewidentnych innych niedomagań technicznych (sama diagnoza). Serwis będzie miał prawo zaoferować klientowi umowę na odpłatne wykonanie czynności serwisowych i naprawczych nie objętych powyższą listą i wykonywanych na terenie Uniwersytetu, albo w warsztacie poza jego terenem. Etapy realizacji 1. Wybór konkretnych lokalizacji serwisów z zasobów Uniwersytetu. 2. Wyłonienie wykonawcy/wykonawców zgodnie z ustawą o finansach publicznych i podpisanie kontraktów. 3. Uruchomienie serwisów i jednoczesny początek regularnego, szerokiego informowania społeczności uniwersyteckiej o ich istnieniu i zasadach działania. Uzupełnieniem projektu jest komplementarny projekt "Stacje serwisowe dla rowerów", który ma dostarczyć stanowisk do samodzielnego wykonywania drobnych regulacji i napraw rowerów. Pozbawione obsługi, stacje będą dostępne przez cały rok, czyli także poza okresem działalności bezpłatnego serwisu, oraz będą rozlokowane także w lokalizacjach poza kampusami na Krakowskim Przedmieściu i na Ochocie.

   Lokalizacja

   Po jednym punkcie na terenie kampusów Krakowskie Przedmieście i Ochota

   Niezbędne jest udostępnienie chronionego od wpływów atmosferycznych i dozorowanego miejsca do pracy dla serwisu oraz bezpiecznego miejsca do przechowywania narzędzi i zapasu części, ew. także rowerów zostawionych do obsługi i jeszcze nieodebranych przez właścicieli (chodzi także o umożliwienie serwisantowi skorzystania z toalety w czasie pracy). Nie umiem wskazać konkretnych lokalizacji, choć na pewno jest wiele możliwości. Na przykład w każdym dostatecznie obszernym holu wejściowym do budynku można zapewne wydzielić teren dla serwisu. Mógłby on się także mieścić w części podziemnej BUW albo w sporym namiocie ustawionym np. pod murem Wydziału Geologii pod stałą obserwacją strażników z budki przy szlabanie.

   Koszt

   Wymagania skonsultowane z właścicielem serwisu rowerowego który brał udział w podobnych projektach: 1) Wartość netto kontraktu pokrywająca koszt płacy minimalnej brutto dla jednego pracownika na cały czas trwania akcji (4 miesiące przy założeniu startu serwisu na początku kwietnia, po jednym pracowniku na kampus, łącznie 8 osobomiesięcy). To daje 8x2100 złotych = 16800 złotych. 2) Udostępnienie chronionego od wpływów atmosferycznych i dozorowanego miejsca do pracy serwisu oraz bezpiecznego miejsca do przechowywania narzędzi i zapasu części, ew. także rowerów zostawionych do obsługi i jeszcze nieodebranych przez właścicieli. Zakładam że to nie generuje kosztów (patrz poniżej). 3) Zgoda na wystawienie własnego bannera reklamowego przy punkcie (bezpłatna z punktu widzenia Uniwersytetu). Wiem z rozmów z właścicielem serwisu, że kwestie wizerunkowe grały dla niego pewną rolę w podejmowaniu decyzji o udziale w takich promocjach. W związku z tym kosztorys wygląda następująco: 1) Kwota kontraktu netto 16800 złotych 2) 23% VAT = 3864 złote SUMA: 20664 złote Nie potrafię powiedzieć w jakim trybie prawnym powinien być wyłaniany kontrahent do wystawienia serwisu i czy powinien on być wspólny dla obu kampusów, czy lepiej zawrzeć dwie osobne umowy. Kwestie wizerunkowe i chęć zdobywania przy okazji darmowej akcji także odpłatnych klientów mogą spowodować, że warsztat z okolic Krakowskiego Przedmieścia będzie chciał prowadzić serwis na głównym kampusie, ale nie będzie zainteresowany robieniem tego na Ochocie, i na odwrót. Rekomenduję wyłanianie kontrahenta nie na podstawie oferowanej ceny, ale tego, jakie usługi ponad listę minimum zaoferuje klientom bezpłatnie w ramach umowy przy sztywno wyznaczonej kwocie. Mogłyby to być: 1) Wymiana klocków hamulcowych (z wyłączeniem hamulców tarczowych i hydraulicznych; za klocki płaci klient). 2) Wymiana linek hamulcowych (za materiał płaci klient). 3) Drobne centrowanie kół. 4) Regulacja przerzutek. 5) Wymiana łańcucha (za materiał płaci klient).


   Całkowity koszt projektu: 20 664,00 PLN

   Projekt można przerwać po pierwszym roku, częściowy efekt jego realizacji w postaci osób zachęconych do dojazdów rowerem i bardziej świadomych konieczności dbania o jego stan techniczny utrzyma się sam. Jeśli sfinansowany zostanie komplementarny projekt "Stacje serwisowe dla rowerów", wspomoże on utrzymanie efektów niniejszego projektu, dostarczając warunków do własnoręcznej troski o rower po zamknięciu serwisów i w lokalizacjach ich pozbawionych. Decyzja o kontynuacji projektu w kolejnych latach jest możliwa i będzie wówczas kosztować tyle samo co w pierwszym roku, przy założeniu niezmienionej płacy minimalnej i utrzymania 4 miesięcy działania serwisów w roku.