Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt odrzucony. UW nie ma prawnej możliwości, by zająć się potrzebami byłych pracowników (np. brak możliwości wzięcia prawnej odpowiedzialności za działania osób trzecich podejmowane w ramach działań pomocowych). Aby spełniać kryterium ogólnodostępności, działanie to musiałoby obejmować również osoby mieszkające poza Warszawą oraz pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Ponadto podjęcie tego rodzaju działania wyłącznie jednorazowo, w roku 2018, byłoby etycznie wątpliwe.  

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Mój pomysł na projekt polega na tym aby emerytowani i samotni byli pracownicy UW raz w tygodniu dostawali telefon z UW z Sekcji Emerytowanych Pracowników UW z pytaniem o zdrowie i zainteresowanie i pomoc w prostej sprawie. Szczególnie jest to potrzebne dla osób samotnych i bez rodzin.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Zainteresowanie emerytowanymi i samotnymi byłymi pracownikami UW

   Autor projektu

   Tomasz Rusak

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: Emeryci UW, kultura
   Charakter: ogólnouniwersytecki, realizuje potrzeby grupy osób

   Witam !!! Zgłaszam projekt aby Sekcja Emerytów UW raz w tygodniu wykonywała telefon do emerytowanych i samotnych i bez rodzin byłych pracowników UW z pytaniem o zdrowie, czy może wysłać wolontariusza z pomocą w prostej sprawie. Nie będzie to duża grupa docelowa osób, podejrzewam że nie więcej niż 50 osób bez rodzin.

   Lokalizacja

   Mały Dziedziniec, Budynek BSSoc, Sekcja Emerytów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa

   Dotyczy całego Uniwersytetu

   Koszt

   Zatrudnienie jednej wrażliwej na potrzeby osób starszych osoby na to stanowisko aby w ciągu poniedziałku i wtorku obdzwaniała emerytów UW, a w środę, czwartek i piątek jeździła do tych osób z pomocą - koszt 1 etat dla pracownika UW. Przyjęto koszty: 1 etat x 13 miesięcy (z trzynastką) x 5.000,00 zł brutto pensja x 1,2 (koszty płacy) = rocznie 78.000,00 zł


   Całkowity koszt projektu: 78 000,00 PLN

   Rocznie koszt utrzymania pracownika: 78.000,00 + ewentualne podwyżki z MNiSW


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 78 000,00 PLN