Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Po ponownej analizie podtrzymano decyzję o odrzuceniu projektu ze względu na brak możliwości jego realizacji w lokalizacjach zaproponowanych w projekcie i odwołaniu. Ponadto umieszczenie w projekcie kwestii gabinetu fizjoterapii jest sprzeczne z przyjętym kryterium usług zewnętrznych. Jednocześnie działanie zostało uwzględnione w programie funkcjonalnym projektowanego budynku na Górnym Dziedzińcu UW. 

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Przedmiotem projektu jest stworzenie w Uniwersytecie Warszawskim przestrzeni relaksu pn. SIESTA-FIT ROOM (strefy: chillout, fit, rekreacja), przeznaczonego dla studentów, doktoratów i pracowników uczelni, do krótkiego wypoczynku, odprężenia i regeneracji sił w trakcie przerw podczas wykonywanej pracy lub/i zajęć akademickich. Poprawa kondycji psycho-fizycznej studentów i pracowników może sprzyjać pobudzaniu ich kreatywności.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   SIESTA-FIT ROOM

   Autor projektu

   Magdalena Kocik
   03000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: sport, przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Przedmiotem projektu jest stworzenie w Uniwersytecie Warszawskim strefy przestrzeni relaksu pn. SIESTA-FIT ROOM, przeznaczonego dla studentów, doktoratów i pracowników uczelni, do krótkiego wypoczynku, odprężenia i regeneracji sił w trakcie przerw podczas wykonywanej pracy lub/i odbywanych zajęć akademickich. Stworzenie przez Uniwersytet Warszawski tego typu miejsca relaksu (z 3 strefami: chillout, fit, rekreacja) może nie tylko poprawić kondycję psycho-fizyczną, tak ważną w pracy twórczej studentów i pracowników oraz sprzyjać pobudzaniu ich kreatywności, ale może również przyczynić się do wzmacniania kapitału społecznego środowiska akademickiego. Działania, które opierają się na projektowaniu przestrzeni architektonicznej w perspektywie funkcji społecznych są wyrazem postawy społecznej odpowiedzialności uczelni za rozwój swoich studentów i pracowników, w której dbałość o zdrowie jest bardzo ważna. Zgodnie z genezą koncepcji siesty, wywodzącej się od zwyczajów zakonu św. Benedykta, „szósta godzina od świtu jest czasem przeznaczonym na odpoczynek” po to, aby wyciszyć się i odzyskać energię do dalszej pracy. Dostępność przestrzenna: pokój o powierzchni ok. 150-200 m² zlokalizowany na terenie lub w pobliżu kampusu centralnego UW, np. w nowym BUWie na poz. -1, a optymalnie na terenie poddasza lub poz. -1, któregoś z budynków kampusu centralnego np. Audytorium Maximum. Dostępność wyboru funkcji pokoju: pokój zostałby podzielony na 3 strefy (każda dostosowana do specyfiki celu danej strefy np. strefa chillout musi być wyciszona): 1) strefa chillout: miejsce do wypoczynku/drzemki – łóżka/kanapy do wypoczynku; muzyka chillout-owa/dźwięki przyrody np. śpiew ptaków, szum morza, do odsłuchiwania na słuchawkach siedząc w wygodnym fotelu; stanowisko do robótek ręcznych np. szydełkowanie/druty; stanowisko artystyczne np. do malowania; rośliny; odpowiednie oświetlenie, dekoracja ścian i ich kolorystyka 2) strefa fit: 5 stanowisk do terapii indywidualnej, masażu i fizykoterapii (min. powierz. 75 m²) z wyposażeniem przeniesionym z obecnie funkcjonującego w UW gabinetu fizjoterapii (w 2016 r. wykonano ponad 5 tys. zabiegów), który dysponuje bardzo małym pomieszczeniem z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (obecnie są m.in. drabinki i materace do ćwiczeń, 4 stoły do fizjoterapii, zestaw Redcord Workstation Professional), do zakupu: sprzęt fitness np. mata masująca do masażu do umieszczenia na krześle, rowerek stacjonarny, orbitrek 3) strefa rekreacji: piłkarzyki stołowe/stół do ping ponga, huśtawki hamakowe, duże piłki fitness do skakania, gruszka bokserska, piłeczki odstresowujące Dostępność cenowa: dostęp do strefy chillout i rekreacji były nieodpłatny, w przypadku strefy fit (zabiegi fizjoterapii) obowiązywałaby odpłatność taka jak na dotychczasowych zasadach w obecnym gabinecie fizjoterapii, jest ona konkurencyjna rynkowo (obowiązują zniżki dla studentów UW, pracowników UW, emerytów, członków klubu AZS UW) Korzyści dla społeczności akademickiej: 1) wsparcie studentów i pracowników w zaspokojeniu ich potrzeby krótkiego relaksu i odstresowania się w trakcie dnia pracy zawodowej i zajęć akademickich 2) dbałość o ich zdrowie i dobrą kondycję oraz wzmocnienie więzi nieformalnych członków społeczności akademickiej, ponieważ 3strefowy pokój może dostarczać przestrzeni do twórczej rekreacji i zabawy, a w efekcie przestrzeni kreatywnej. Warunki wypoczynku i odprężenia psychofizycznego sprzyjają integracji ludzi, wspólnym rozmowom, co może zaowocować impulsem do nowych przedsięwzięć łączących m.in. przedstawicieli studentów i kadry. 3) pomysł zbudowania strefy relaksu może być współtworzony przez samych beneficjentów programu, ponieważ zarówno projekt od strony designu architektonicznego jak i funkcji społecznych może powstawać we współpracy z użytkownikami.

   Zalnr1_Fragmentyopisu_SIESTA-FITROOM_BWR.docx

   Lokalizacja

   Np. nowy BUW poziom -1 (choć jest to lokalizacja mniej atrakcyjna dla pracowników biur na kampusie centralnym) lub np. poziom - 1 w budynku w Audytorium Maximum lub na terenie poddasza/poziomu -1 innego z budynków kampusu centralnego. BUW - ul. Dobra 56/66 lub Aud. Maximum - ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

   Koszt

   ŁĄCZNY KOSZT CAŁEJ INWESTYCJI (NA OKRES 12 M-cy): 136 350 zł STREFA CHILLOUT (musi być to strefa wyciszona), SUMA: 10 560 zł 1. Miejsce do wypoczynku/drzemki: łóżka/kanapy do wypoczynku 1 500 zł x 2 = 3 000 zł 2. Fotel wypoczynkowy 800 zł x 3 = 2 400 zł 3. Słuchawki bluetooth do odsłuchiwania muzyki np. chilloutowej, nagrania śpiewu ptaków, szumu morza itp. 200 zł x 5 = 1 000 zł 4. Płyta z muzyką relaksacyjną 20 zł x 5 = 100 zł 5. Sprzęt muzyczny do odtwarzania płyt, wieża z systemem bluetooth 900 zł x 1 = 900 zł 6. Zestaw do robótek ręcznych np. szydełkowanie/druty: zestaw szydełek 210 zł x 1 = 210 zł 7. Stanowisko artystyczne np. do malowania/kolorowania - zestaw mebli 900 zł x 1 = 900 zł 8. Materiały papiernicze: ryza papieru A4 1, zestaw kredek/pasteli, koszty zakupu kolejnych zestawów materiałów do pracy kreatywnej 1 450 zł x 1 = 1 450 zł 9. Kwiaty doniczkowe duże/roślinność 100 zł x 4 = 400 zł 10. Dekoracja ścian (obrazy itp.) 40 zł x 5 = 200 zł STREFA FIT, SUMA: 8 140 zł 11. 5 stanowisk do terapii indywidualnej, masażu i fizykoterapii (min. 75 m²) z wyposażeniem przeniesionym z obecnie funkcjonującego w UW gabinetu fizjoterapii, który dysponuje bardzo małym pomieszczeniem z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (aktualne wyposażenie: drabinki i materace do ćwiczeń, 4 stoły do fizjoterapii, mocowany do ściany zestaw Redcord Workstation Professional, aparaty do fizykoterapii) - oraz dodatkowa wydzielona przestrzeń, ale w ramach dostępnej całkowitej przestrzeni, do zabiegów kinezyterapii - KOSZTY WŁASNE GABINETU FIZJOTERAPII 12. Mata masująca do masażu do umieszczenia np. na krześle 300 zł x 1= 300 zł 13. Orbitrek 1 500 zł x 1 = 1 500 zł 14. Rowerek stacjonarny 500 zł x 1 = 500 zł 15. Dystrybutory z wodą (koszt dostawy butli i wymiana butli) 16 butli x 12 mcy = 192 butle 20 zł x 192 butle = 3 840 zł 16. Dodatkowa umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia 2 000 zł x 1 = 2 000 zł STREFA REKREACJI, SUMA: 2 550 zł 17. Piłkarzyki stołowe/stół do ping ponga 450 zł x 1 = 450 zł 18. Huśtawki hamakowe 500 zł x 3 = 1 500 zł 19. Duże piłki fitness do skakania 50 zł x 5 = 250 zł 20. Gruszka bokserska 300 zł x 1 = 300 zł 21. Piłeczki odstresowujące (zestaw) 50 zł x 1 = 50 zł KOSZTY ZAPROJEKTOWANIA PRZESTRZENI, WYKONANIA I UTRZYMANIA, SUMA: 115 100 zł 22. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany) 100 zł za m² x 150 m² = 15 000 zł 15 000 zł x 1 = 15 000 zł 23. Koszt zatrudnienia opiekuna pokoju w skali 13 m-cy (w tym 13ste wynagrodzenie) 3 500 zł x 13 = 45 500 zł 24. Koszty utrzymania/eksploatacji PRZESTRZENI na okres 12 mc-y działania projektu (sprzątanie, koszty mediów tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie lub klimatyzacja/wentylacja, gaz, telefon, internet) 17 zł za m² x 150 m² = 2550 zł 2 550 zł x 12 mcy = 30 600 zł 25. Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia do użytku (w tym koszt przygotowania pomieszczenia higieniczno – sanitarnego z natryskiem (wymóg ustawy o zawodzie fizjoterapeuty), w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach) 160 zł za m² x 150 m² = 24 000 zł 160 zł x 150 m² = 24 000 zł


   Całkowity koszt projektu: 136 350,00 PLN

   Zalnr2_BudzetprojektuSIESTA-FITROOM_BWR.xlsx

   Łączne koszty eksploatacji w kolejnych latach (przykład w skali 1 roku): 81 390 zł tzn.: STREFA CHILLOUT Materiały papiernicze: 1 450 zł x 1 = 1 450 zł STREFA FIT Dystrybutory z wodą (koszt dostawy butli i wymiana butli) 16 butli x 12 mcy = 192 butle 20 zł x 192 butle = 3 840 zł KOSZTY UTRZYMANIA: 76 100 zł 1) Koszt zatrudnienia opiekuna pokoju w skali 13 m-cy (w tym 13ste wynagrodzenie) 3 500 zł x 13 = 45 500 zł 2) Koszty utrzymania/eksploatacji PRZESTRZENI na okres 12 mc-y działania projektu (sprzątanie, koszty mediów tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie lub klimatyzacja/wentylacja, gaz, telefon, internet) 17 zł za m² x 150 m² = 2550 zł 2 550 zł x 12 mcy = 30 600 zł

   Zalnr3_Kosztyeksploatacjiwkolejnychlatach_SIESTA-FITROOM_BWR.xlsx


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 81 390,00 PLN