Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony ze względu na brak listy poparcia.

  Biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia techniczne starszych budynków uniwersyteckich (w szczególności, ale nie tylko, na kampusie centralnym) nie ma możliwości montażu źródełek w okresie BP, czyli w roku 2018 r., trudno jest ponadto oszacować poprawny koszt realizacji tego rodzaju działania. Z kolei w budynkach objętych ochroną konserwatorską nie ma możliwości realizacji takiej instalacji. Jednocześnie uznając zasadność działania wskazanego w projekcie, udostępnienie publiczne źródełek zostanie uwzględnione w planach nowych budynków UW. W przypadku istniejących budynków UW bez ochrony konserwatorskiej służby UW dokonają w 2018 r. przeglądu instalacji wodociągowych pod kątem możliwości utworzenia źródełek w dostępnych miejscach i opracują potrzebne plany.

  Dziękujemy za złożenie projektu. 


  • Stacjonarne filtry do wody to część krajobrazu wielu uniwersytetów na całym świecie. Najwyższy czas na ujrzenie tego rodzaju urządzeń na korytarzach Uniwersytetu Warszawskiego.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   UWoda

   Autor projektu

   Mikołaj Petri

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Starym dobrym warszawskim zwyczajem w mojej rodzinie były wycieczki po wodę oligoceńską. Dziś kranówka w stolicy jest według właściwych organów zdatna do spożycia. Większość z nas sięga jednak po butelkę wody z półki sklepowej. Pomóżmy ograniczyć zużycie plastiku. Proponuje dystrybutory wyposażone w filtry do wody pozbawione plastikowych kubeczków, tak by każdy mógł uzupełnić swój pojemnik na wodę. Ważnym argumentem na rzecz realizacji projektu jest zdrowie studentów i pracowników Uniwersytetu. Woda często zastępowana jest napojami słodzonymi, których pozytywny wpływ na kondycję nas wszystkich jest wątpliwy. Warto zauważyć, iż nie jesteśmy narażeni na odwodnienie na skutek nadmiernie wysokich temperatur, prawą jest jednak, że konstytucyjnie gwarantowanym obowiązkiem każdego obywatela jest dbałość o dobro wspólne. Projekt ten pomoże w przyniesieniu wytchnienie i tak już nadwyrężonemu działaniami człowieka środowisku. Dajmy szansę sobie, dodajmy ukłon dla środowiska

   Lokalizacja

   UW

   Zasięg możliwie najszerszy, jeden punkt na kampusie głównym i w okolicach Biblioteki Uniwersyteckiej i jeden na Wydziały znajdujące się poza kampusem.

   Koszt

   Koszt zakupu jednego dystrybutora filtrującego wodę to średnio 2 tys. Przy założeniu umieszczenia jednego dystrybutora do wody filtrowanej w jednej lokalizacji, wyłączając kampus centralny i budynek BUW-u, jak również kampusu ochota, należy brać pod uwagę 8 filtrów do wody w początkowej fazie projektu.


   Całkowity koszt projektu: 16 000,00 PLN

   Serwis roczny jednego urządzenia waha się w okolicach 600 złotych.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 200,00 PLN