Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt odrzucony z powodów merytorycznych. Proponowany projekt leży poza kompetencjami administracji UW - nie można wskazać jednostki, która mogłaby być gospodarzem aplikacji po jej powstaniu, jak też przejąć support aplikacji po ukończeniu studiów przez Autora. Jednocześnie UW nie ma prawnej możliwości nakłonienia lub zobowiązania wykładowców, w szczególności samodzielnych pracowników naukowych, do jej używania, co faktycznie uniemożliwia jej skuteczne i szerokie wprowadzenie. Aplikacja ma szanse funkcjonowania wyłącznie na zasadach komercyjnych w oparciu o dobrowolne korzystanie z niej przez zainteresowane osoby.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Podczas wykładów czy ćwiczeń często ma miejsce sytuacja, w której liczna grupa studentów przestała nadążać za materiałem bądź czegoś nie rozumie. Jednak nikt z uczniów nie odważy się by ten fakt zgłosić. Aby rozwiązać ten problem proponuję intuicyjną aplikację mobilną dla studentów i wykładowców (http://bit.ly/lecture-evaluation-screens). Studenci anonimowo klikają guzik w aplikacji na swoim smartphonie, jeśli przestaną rozumieć. Mogą także zadawać konkretne pytania. Wykładowca natomiast w swojej aplikacji widzi bieżące statystyki oraz pytania studentów. Sam decyduje czy powtórzyć fragment materiału w zależności od stopnia “niezrozumienia” wśród studentów. Jest to realny problem wśród moich kolegów i koleżanek z różnych kierunków.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Aplikacja mobilna wspierająca auto-ewaluację zajęć

   Autor projektu

   Michał Woś
   10000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Etapy realizacji: - Gotowa jest w pełni funkcjonująca aplikacja wersji 1 z podstawowymi funkcjonalnościami na system Android. Obecnie do pobrania, zainstalowania i przetestowania z linku: http://bit.ly/lecture-evaluation-downloadapp - Umieszczenie aplikacji w Google Play Store aby ułatwić instalację zarówno wykładowcom jak i studentom. - Promocja wewnątrz UW - rozesłanie wiadomości na odpowiednie listy mailingowe UW, plakaty na wydziałach - W przypadku zainteresowania ze strony społeczności akademickiej możliwość rozwoju, poprawienia interfejsu graficznego oraz wprowadzania nowych funkcjonalności (np. quizy a/b/c/d do przeprowadzania w trakcie wykładu w celu weryfikacji poziomu wiedzy). - [opcjonalnie] Implementacja na platformę iOS - [opcjonalnie] Implementacja webowa do uruchomienia na komputerach. Dostępność: - Aplikacja uruchamiana jest na smartphonach (lub innych urządzeniach mobilnych), które to posiadają wszyscy studenci oraz znakomita większość kadry. - Intuicyjny interfejs przyjazny mniej technicznym wykładowcom (http://bit.ly/lecture-evaluation-screens) - Aplikacja do pobrania darmowo z Google Play Store [oraz App Store w przypadku realizacji na platformę iOS] Rozwiązane problemy oraz korzyści używania aplikacji podczas wykładów: - Wykładowca prowadzi auto-ewaluację jakości wykładu przed samym sobą. Zdobywa rzetelny feedback od studentów. Dowiaduje się jakie fragmentu stanowią największą trudność - trudno bowiem nanieść poprawki w dydaktyce nie rozumiejąc w czym tkwi problem. - Polepszenie jakości wykładu z perspektywy studenta. Zlikwidowanie problemu wstydu z powodu niezrozumienia materiału. Zlikwidowanie bariery pomiędzy studentem a wykładowcą - autorytetem, który ostatecznie decyduje o zaliczeniu przedmiotu przez tegoż studenta (jest to jeden z powodów powstawania bariery). - Lepsza organizacja zajęć - wykładowcą odtąd nie musi co chwile pytać “czy ktoś nie rozumie?” - ma bowiem podgląd na ekranie swojego urządzenia mobilnego. - Studenci nie muszą czekać na właściwy moment z zadaniem pytania, aby nie przerwać toku wykładu - mogą je zadać od razu za pomocą aplikacji. Wykładowca odpowie na nie w dogodnym dla siebie momencie, aby nie stracić wątku. Ewaluacja skuteczności proponowanego rozwiązania: Po stronie serwera pośredniczącego w komunikacji gromadzimy statystyki aktywnych użytkowników. Autorami aplikacji są studenci Uniwersytetu Warszawskiego (wydział MIM). Aplikacja zdobyła 1. miejsce w Konkursie Programistycznym KODEREK w 2017 roku.

   Lokalizacja

   n/d

   Brak barier lokalizacyjnych.

   Koszt

   - Wdrożenie aplikacji oraz support - 0 zł [1] - Projekt graficzny plakatu wykonany przez grafika - 400 zł - Wydruk plakatów promujących x 200 =260 zł [2] - Dystrybucja plakatów = ok 100 zł - [opcjonalnie] Poprawa istniejącego interfejsu graficznego w celu zwiększenia ergonomii przez profesjonalnego UX Designera - 1000 zł - [opcjonalnie] Implementacja na platformę iOS - ok 2500 zł - [opcjonalnie] Implementacja webowa - ok 2500 zł [1] Wdrożeniem oraz supportem aplikacji zajmę się pro bono - sam bowiem jako student stałem przed podobnym problemem. [2] https://www.drukomat.pl/plakat_jednostronny#A2_(594_x_420_mm) Podsumowanie min: 760 zł - aplikacja na Android z podstawowymi funkcjonalnościami oraz obecnym interfejsem max: 6760 zł - aplikacja na wszystkie platformy z poprawioną ergonomią


   Całkowity koszt projektu: 6 760,00 PLN

   n/d