Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW. Decyzja o odrzuceniu projektu została podtrzymana.

  Dziękujemy za złożenie projektu.



  • Projekt zakłada zakup dwóch komputerów stacjonarnych ze skanerem do czytelni Biblioteki Instytutu Historycznego UW. Lektorium otwarte jest dla wszystkich i nie wymaga zapisów. Bogaty i unikatowy księgozbiór przyciąga studentów i pracowników naukowych również z innych Wydziałów/Instytutów. Zakupiony sprzęt służyłby więc całej społeczności akademickiej.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Komputery na Historię

   Autor projektu

   Ewa Szutkowska
   31000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Biblioteka Instytutu Historycznego UW posiada jeden z największych księgozbiorów o profilu historycznym w Polsce. Czytelnia i zaplecze biblioteki przeszły w ostatnich miesiącach ogromną metamorfozę. Jesteśmy świeżo po remoncie, który całkowicie odmienił wnętrze biblioteki. Jest bardziej przytulnie, kameralnie, większy księgozbiór w wolnym dostępie …. Do ideału brakuje nam przynajmniej dwóch, nowych komputerów ze skanerem, które stanęłyby w czytelni do ogólnego użytku. Obecnie dysponujemy sprzętem, które lata świetności ma już dawno za sobą. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy w październiku, użytkownicy podkreślali najczęściej potrzebę ich wymiany. Z naszych usług korzysta miesięcznie ponad 1400 osób (dane za miesiąc październik). Są to zarówno studenci i pracownicy naukowi Instytutu Historycznego, jak i innych Wydziałów, ale również pracownicy administracji. Odbiorcą naszego projektu byłaby więc cała społeczność uniwersytecka. Komputery umożliwią przede wszystkim sprawne i szybkie wyszukiwanie publikacji i informacji, korzystanie z zasobów cyfrowych i baz oraz zrobienie kopii na własny użytek. Pierwszy etap realizacji projektu to wybór konkretnego modelu komputera stacjonarnego z klawiaturą i myszką oraz skanera. Następnie montaż, instalacja.

   Lokalizacja

   Biblioteka Instytutu Historycznego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

   Koszt

   Komputer stacjonarny ( 2 szt.) 4200 zł = 8400 zł Klawiatura bezprzewodowa (2 szt.) 200 zł = 400 zł Mysz (2 szt.) 60 zł = 120 zł Skaner (1 szt.)= 1000 zł


   Całkowity koszt projektu: 9 920,00 PLN

   Listapoparcia.PDF