Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji


  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania. 


  Ze względu na sąsiedztwo Pałacu Prezydenckiego kluczowa będzie opinia Biura Ochrony Rządu, na którą obecnie czekają służby techniczne UW - brak takiej zgody oznaczać będzie brak możliwości realizacji projektu.  • Projekt przewiduje zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni tarasu na terenie Instytutu Socjologii przez zaaranżowanie w nim “Ogrodu Karowa”. Projekt zakłada zakup wyposażenia ogrodowego, pozwalającego uwspólnić przestrzeń, w której społeczność akademicka będzie mogła się integrować w czasie przerw między zajęciami i spotkań organizowanych na tarasie np. Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   SPOŁECZNOŚCIOWY OGRÓD KAROWA

   Autor projektu

   Kamil Lebnicki

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, zieleń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Projekt przyczyni się do lepszej integracji społeczności uniwersytetu: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pracowników administracji i technicznych. Ponadto doprowadzi on do wykorzystania niezagospodarowanego dotychczas obszaru ponad 120 metrów kwadratowych w sposób zwiększający atrakcyjność i urozmaicenie przestrzeni akademickiej. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie w mniej formalnej atmosferze będą mogli spotkać się członkowie społeczności uniwersyteckiej. Taras stanie się agorą, gdzie dochodzić będzie do interdyscyplinarnej wymiany myśli. „Ogród Karowa” będzie również miejscem organizacji spotkań z udziałem gości spoza naszej uczelni OPIS DZIAŁAŃ: Projekt obejmie następujące działania: 1. zakup 12 donic ocieplanych 2. zakup i instalacja wyposażenia: lekkich ławek ogrodowych; „stołów” skonstruowanych z palet; leżaków; girland żarówkowych; 3. posadzenie w zakupionych donicach roślin o charakterze dekoracyjnym; 4. „Pompa Ogrodowa” – uroczyste otwarcie „Ogrodu Karowa” ETAPY REALIZACJI: 1. maj 2018 – zakup niezbędnych materiałów (sprecyzowane w opisie projektu) 2. wrzesień-październik 2018 – prace związane z założeniem „Ogrodu Karowa” i przygotowania miejsc spotkań 3. październik 2018 – „Pompa Ogrodowa”, czyli uroczyste otwarcie „Ogrodu Karowa” DOSTĘPNOŚĆ REZULTATÓW: „Ogród Karowa” będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności naszego uniwersytetu. Mamy nadzieję, że w organizowanych tam spotkaniach będą brać udział goście z różnych wydziałów UW oraz innych placówek naukowych. Na spotkania te zapraszać też będziemy naszych sąsiadów spoza uniwersytetu. Planujemy, że dzięki tarasowi uda nam się zrealizować wspólne projekty z DSH, ASP i nieodległym PANem. KORZYŚCI Z PROJEKTU: Podstawową korzyścią związaną z założeniem „Ogrodu Karowa” jest stworzenie przestrzeni, z której będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani członkowie społeczności akademickiej. Ogród ma być miejscem spotkań i debat osób związanych z różnymi dziedzinami nauki. Planujemy wykorzystać ogród do organizacji szeregu spotkań integrujących i aktywizujących społeczność akademicką: np. Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Planujemy zapraszać na nie gości z różnych wydziałów, a interdyscyplinarność tych spotkań pozwoli na prezentację odmiennych perspektyw. Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę z Akademią Sztuk Pięknych i wykorzystać Ogród Karowa jako przestrzeń wystawienniczą. Współpraca z Domem Spotkań z Historią byłaby szansą na prowadzenie spotkań literackich, dotyczących literatury faktu i historii najnowszej. Ogród będzie otwarty na różne wydarzenia – kameralne koncerty, spotkania kół naukowych, zajęcia w plenerze. Ważne jest również dla nas wychodzenie poza mury akademii. Ogród stanie się miejscem spotkań z otoczeniem pozauniwersyteckim, na których będziemy zachęcać do dyskusji dotyczących bieżących problemów społecznych. W Ogrodzie będą też organizowane cykliczne spotkania z młodzieżą i nauczycielami z całej Polski, w ramach prowadzonego od lat projektu „Socjoszkoła”, czy w ramach corocznego „Festiwalu Nauki”, który promuje działania Uniwersytetu i otwiera na otoczenie społeczne. „Ogród Karowa” przyczyni się do poprawy jakości powietrza i pozwoli też na zagospodarowanie nieużywanej do tej pory przestrzeni, czyniąc ją miejscem przyjaznym i inkluzywnym. Zielona przestrzeń zintegrowana z budynkiem podniesie atrakcyjność Uniwersytetu Warszawskiego jako przyjaznego miejsca nauki i pracy. Uniwersytet powinien tętnić życiem również w miesiącach wakacyjnych, wierzymy, że interesująco urządzony ogród uczyni Uniwersytet, w niedługiej perspektywie, miejscem spędzania wolnego czasu

   Lokalizacja

   Instytut Socjologii, Karowa 18

   Koszt

   Wydatki: 1. zakup 12 donic ocieplanych [180 cm x 48 cm x 50 cm] = 12 x 1000 PLN = 12 000 PLN 2. 12 x ławki ogrodowe = koszt sztuki: 350 zł; ogólny koszt: 4200 zł; 3. 20 leżaków = koszt sztuki: 200 zł; ogólny koszt: 4000 zł; 4. 8 „stołów” skonstruowanych z czterech palet: koszt sztuki: 50 zł; ogólny koszt: 1600 zł; 5. ziemia = koszt sztuki: 50 litrów = 10 złotych; ogólny koszt: 15 x 50 litrów x 10 zł = 400 zł; 6. sadzonki = koszt sztuki: 3 zł; ogólny koszt: 120 x 3 zł = 4 700 zł; 7. środki ochrony roślin i nawozy = ogólny koszt: 300 zł; 8. 60 metrów girland żarówkowych = koszt metra: 28 zł za metr; ogólny koszt: 60 x 28 zł = 1800 zł; 9. koszty robocizny = 3780 zł brutto; SUMA: 32 780.00 zł


   Całkowity koszt projektu: 32 780,00 PLN

   1.Bieżące utrzymanie roślinności - podlewanie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek. 2.Konserwacja i naprawy zakupionego sprzętu (leżaki, ławki, oświetlenie, stoły) - malowanie, lakierowanie, wymiana żarówek. 3.Porządkowanie ogrodu.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 PLN