Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Zakup 3 nowych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem do tworzenia i edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Dodatkowo zakup całego wymaganego osprzętu: wysokiej jakości monitory ( co najmniej 21,5 cala), myszki, klawiatury oraz zestawy słuchawek. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego wydziału Neofilologii. Z tej czytelni może korzystać każdy student i każdy pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Nowe komputery do czytelni w Instytucie Germanistyki

   Autor projektu

   Tomasz Januszkiewicz

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: infrastruktura, kultura, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   a) Zakup 3 nowych komputerów stacjonarnych wraz z stacjami dysków CD (odczytywane formaty: Blu-ray / DVD) oraz stacjami USB. b) Zakup 3 zestawów osprzętu do prawidłowego i pełnego wykorzystania możliwości komputerów tj: - 3 bezprzewodowych myszek (kompatybilnych z zakupionymi komputerami) - 3 bezprzewodowych klawiatur (kompatybilnych z zakupionymi komputerami) - 3 zestawów bezprzewodowych słuchawek (kompatybilnych z zakupionymi komputerami) c) Zakup programów do tworzenia i edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Komputery są podstawowym narzędziem pracy studentów oraz pracowników naukowych. Obecne w czytelni IG komputery nie posiadają odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do tworzenia i edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Nie jest możliwe oglądanie materiałów wideo wraz z dźwiękiem (brak głośników oraz słuchawek). Jeden z komputerów jest od roku uszkodzony. Wydaje się rozsądnym wymiana tych komputerów, by wszyscy studenci i pracownicy UW mogli w cywilizowanych warunkach poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania.

   Lokalizacja

   Ulica Dobra 55, sala nr 00.069, Instytut Germanistyki

   Czytelnia Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Germanistyki, sala nr 00.069, parter

   Koszt

   Koszt jednego komputera to 4000 zł Koszt 3 komputerów to 12 000 zł Koszt jednego monitora to 400 zł Koszt 3 monitorów to 1200 zł Koszt myszy bezprzewodowej to 50 zł Koszt 3 myszy bezprzewodowej to 150 zł Koszt klawiatury bezprzewodowej to 100 zł Koszt 3 klawiatur bezprzewodowych to 300 zł Koszt słuchawek bezprzewodowych to 200 zł Koszt zestawów słuchawek bezprzewodowych to 600 zł Oprogramowanie do tworzenia i edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych dla jednego komputera to 1200 zł Oprogramowanie do tworzenia i edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych dla trzech komputerów to 3600 zł


   Całkowity koszt projektu: 17 850,00 PLN

   ewentualne naprawy serwisowe po wygaśnięciu gwarancji oraz baterie do bezprzewodowego osprzętu: około 250 zł rocznie na komputer


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 750,00 PLN