Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Proponowane działania powinny być częścią szerszego projektu, w przeciwnym razie postawione przez Autorkę cele nie zostaną osiągnięte. Po ponownej weryfikacji decyzja o odrzuceniu projektu została podtrzymana.

  Dodatkowo przekazujemy opinię ze strony Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW:

  Zgadzamy się z autorką, że w perspektywie nadchodzących lat e-learning będzie stawał się coraz ważniejszym elementem nauczania na Uniwersytecie. Prawdą jest też, że wskazane są działania motywujące kadrę dydaktyczną. Niestety, konferencja nie jest tu właściwym środkiem rozwiązania problemu - z perspektywy 20 lat doświadczenia naszej jednostki możemy ocenić, że najskuteczniejsze są działania nakierowane na indywidualne spotkania z wykładowcami, szkolenia, zachęty ze strony władz wszystkich szczebli, generalnie żmudna praca u podstaw. Konferencje, choć są interesujące, nie mają niestety takiej mocy oddziaływania. Jednocześnie doceniamy zainteresowanie autorki tą tematyką i serdecznie zapraszamy do COME na spotkanie z naszymi ekspertami. Chętnie poznamy spojrzenie studentów na tę tematykę.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Konferencja w języku angielskim w formie TED Talks z udziałem przedstawicieli MNiSW, polskich i zagranicznych uczelni oraz organizacji non-profit działających na rzecz nauki na poziomie wyższym. Ponadto dyskusje panelowe umożliwią zapoznanie się ze szczegółami e-learningu dotyczącymi danego obszaru nauki oraz kwestii technicznych. Transmisja on-line z wydarzenia i konferencja prasowa na zakończenie.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Konferencja TED Talks służąca wymianie doświadczeń z uczelniami krajowymi i zagranicznymi na temat e-learningu

   Autor projektu

   Magdalena Narojczyk
   21010000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Problemy/wyzwania do rozwiązania:  brak kierunku studiów w całości opartego na "nauczaniu na odległość”;  coraz większe grono wykładowców i studentów zainteresowanych "kształceniem na odległość";  wzrastająca liczba przedmiotów na platformie COME UW oraz studentów biorących w nich udział;  istnienie technicznych możliwości wprowadzenia tego rodzaju studiów;  niewiele uczelni oferujących studia przez Internet; Adresaci:  przedstawiciele MNiSW;  władze UW;  przedstawiciele organizacji non-profit działających na rzecz nauki na poziomie wyższym;  wykładowcy;  studenci;  pracownicy merytorycznie i technicznie odpowiadający za e-learning; Cel strategiczny wydarzenia: Wymiana doświadczeń w zakresie e-learningu Cele mierzalne:  Poznanie sześciu nowatorskich rozwiązań  Wyjaśnienie pięciu wątpliwości i niepewności osobom je mającym  Pozyskanie czterech zwolenników „kształcenia na odległość” Ramowy plan wydarzenia: Czas trwania: 2 dni Liczba osób: 100 plus uczestnicy wydarzenia on-line Dzień pierwszy:  6 prelegentów (po jednym z każdej grupy adresatów) – wystąpienie każdego ok. 20 minut plus możliwość zadawania pytań po każdym wystąpieniu (ok. 20 minut) (całość ok. 4 godzin)  W przerwie pomiędzy wystąpieniami przerwa kawowa – ok. 30 minut  Obiad po konferencji – ok. 2 godzin  Uroczysta kolacja – ok. 2 godzin Dzień drugi:  Dyskusje panelowe z podziałem na obszary nauk (humanistyczny, społeczny, ścisłych i przyrodniczych) oraz dla osób odpowiadających za e-learning od strony technicznej i merytorycznej – jednocześnie, ok. 3 godzin  Lunch w przerwie – ok. 1 godziny  Program kulturalny dla gości krajowych i zagranicznych – ok. 1 godziny  Konferencja prasowa – ok. 30 minut Dostępność dla szerokiego grona społeczności akademickiej:  rejestracja mailowa dla wszystkich zainteresowanych  zaproszenia dla gości zagranicznych, przedstawicieli MNiSW, organizacji non-profit i mediów  dodatkowo transmisja on-line z konferencji TED Talks i dyskusji panelowych  możliwość zadawania pytań podczas konferencji poprzez SMS podczas konferencji TED Talks i dyskusji panelowych  w trakcie wydarzenia na miejscu i online dostosowanie komunikacji społecznej do niepełnosprawności (m.in.: tłumaczenie na język migowy, audiodeskrypcja)  tłumaczenie wystąpień z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie; obie wersje językowe materiałów konferencyjnych i książki pokonferencyjnej  książka po konferencji  relacja w mediach Konferencja prasowa na zakończenie: Cel: podsumowanie konferencji i dyskusji panelowych nt. e-learningu – przedstawienie wniosków Adresaci: media m. st. Warszawy; związane z tematyką e-learningu i szkolnictwa wyższego; ogólnopolskie Uczestnicy: przedstawiciele MNiSW, władz UW, organizacji non-profit działających na rzecz nauki na poziomie wyższym, wykładowców, studentów i pracowników merytorycznie i technicznie odpowiadający za e-learning Najważniejsze korzyści:  wzrost popularności i atrakcyjności zajęć e-learningowych;  uruchomienie kierunku studiów on-line;  umocnienie pozycji UW wśród prestiżowych uczelni wyższych;  zwiększenie dostępu do oferty Uniwersytetu;  nawiązanie nowych kierunków współpracy międzynarodowej;  podwyższenie kwalifikacji wykładowców;  promocja uczelni;

   Lokalizacja

   Kampus Główny

   Koszt

   Lunch (catering) – jednostka: osoboporcja 12,00 zł x 100 = 1 200,00 zł Obiad (catering) – jednostka: osoboporcja 30,00 zł x 100 =3 000,00 zł Przerwa kawowa (catering) – jednostka: osoboporcja 15,00 zł x 100 = 1 500,00 zł Uroczysta kolacja uczestników konferencji (catering) – jednostka: osoboporcja 50,00 zł x 100 = 5 000,00 zł Pakiet konferencyjny – jednostka: pakiet dla osoby 25,00 zł x 100 = 2 500,00 zł Zakwaterowanie krajowych/ zagranicznych uczestników konferencji – jednostka: osobodoba 80,00 zł x 50 = 4 000,00 zł Program kulturalny dla gości krajowych i zagranicznych – jednostka: grup 25 osób 120,00 zł x 4 = 480,00 zł Tłumaczenie symultaniczne – jednostka: jeden tłumacz (j. pol. na j. ang. I drugi z j. ang. na j. pol.) 1 800,00 zł x 2 = 3 600,00 zł Tłumaczenie materiałów konferencyjnych – jednostka: strona, język - polski i kongresowy 40,00 zł x 15 = 600,00 zł Wydanie materiałów konferencyjnych – jednostka: książka 50,00 zł x 100 = 5 000,00 zł Opracowanie i druk zaproszeń – jednostka: jedno zaproszenie 3,00 zł x 50 = 50,00 zł Wynagrodzenie prelegenta – jednostka: osoba 800,00 zł x 6 = 4 800,00 zł Wynagrodzenie moderatora grupy – jednostka: osoba 200,00 zł x 5 = 1 000,00 zł Transport jednostka – jednostka: bus na dobę dla 25 osób 300,00 zł x 2 = 600,00 zł Oprzyrządowanie do transmisji on-line – jednostka:oprzyrządowanie na konferencję lub dyskusje panelowe 5 000,00 zł x 5 = 25 000,00 zł System do zadawania pytań przez SMS – jednostka:oprzyrządowanie na konferencję lub dyskusje panelowe 3 000,00 zł x 5 = 15 000,00 zł Tłumacz języka migowego – jednostka: ilość rozpoczętych godzin 80,00 zł x 8 = 640,00 zł Audiodeskrypcja – jednostka: ilość rozpoczętych godzin 600,00 zł x 8 = 4 800,00 zł Oznakowanie przestrzeni – jednostka: komplet oznakowania 200,00 zł x 1 = 200,00 zł Suma 79 070,00 zł


   Całkowity koszt projektu: 79 070,00 PLN

   Brak