Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: opisane działania są realizowane na bieżąco w ramach działalności służb technicznych UW. Budynek przewidziany jest do remontu w ramach Planu Wieloletniego UW.


  • Studenci i pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej na ul.Szturmowej jeszcze przez kilka lat będą musieli przebywać w pomieszczeniach z wysoką koncentracją azbestu w powietrzu. Szpachlowanie pęknięć w ścianach i na dachu budynku istotnie zmniejszy wpływ azbestu na zdrowie studentów i pracowników UW.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Rakotwórczy azbest na UW

   Autor projektu

   Iryna Kononenko
   32000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Przeniesienie dwóch instytutów i trzech katedr Wydziału Lingwistyki Stosowanej z ul. Szturmowej 4 na ul. Dobrą 55 odbędzie się za kilka lat. To oznacza, że jeszcze przez ten czas studenci i pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej będą musieli przebywać w pomieszczeniach z wysoką koncentracją azbestu w powietrzu. Przez pęknięcia w ścianach wewnętrznych budynku mikroskopijne włókna azbestowe przedostają się do płuc i układu pokarmowego, co może powodować choroby nowotworowe. Oprócz tego azbestowe cząstki, które trafiają do oczu, wywołują choroby oczu. W celu zmniejszenia koncentracji azbestu w powietrzu potrzebne jest chociażby zaszpachlowanie pęknięć w ścianach wewnętrznych i ewentualnie na sufitach oraz uzupełnienie braków na dachu budynku. Ze względu na rakotwórcze działanie azbestu na zdrowie studentów i pracowników WLS takie drobne prace remontowe są konieczne. Zdrowie ma być priorytetem, w tym i przy wyborze projektów do budżetu partycypacyjnego. Szpachlowanie pęknięć w ścianach i na dachu budynku istotnie zmniejszy wpływ azbestu na zdrowie studentów i pracowników UW. Etapy realizacji projektu: 1. Przegląd pomieszczeń budynku i dachu na ul. Szturmowa 4 w celu wykrycia pęknięć w ścianach wewnętrznych, na sufitach i na dachu budynku. 2. Zakup materiałów budowlanych. 3. Prace remontowe.

   Lokalizacja

   ul.Szturmowa 4

   Koszt

   1. Zakup materiałów budowlanych 12 000 zł 2. Prace remontowe 7 000 zł


   Całkowity koszt projektu: 19 000,00 PLN

   500 zł rocznie


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 500,00 PLN