Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: proponowane działania są już realizowane w ramach działalności UW.


  • Umieszczenie na terenie Kampusu Ochota map oraz drogowskazów do poszczególnych jednostek uniwersyteckich znajdujących się na Kampusie.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Tablice informacyjne na Kampusie Ochota

   Autor projektu

   Aleksandra Weremczuk
   14000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego jest obecnie bardzo prężnie rozwijającą się częścią naszej uczelni. Obok Wydziałów: Biologii; Chemii; Fizyki; Geologii; Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Kampusie znajdują się także Domy Studenckie, Centrum Sportu i Rekreacji, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Klub Proxima oraz nowopowstałe budynki Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych. Codziennie do pracy i na zajęcia przybywają tu setki studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Na Kampus przyjeżdżają także goście, np. studenci i naukowcy z innych uczelni, taksówkarze, przedstawiciele handlowi, kurierzy oraz uczestnicy różnych wydarzeń organizowanych na Kampusie. Z własnego doświadczenia wiemy, że odnalezienie poszczególnych jednostek Uniwersytetu posługując się ich adresami bywa trudne. Nie każdy wie, że wjeżdżając bramą od strony ul. Banacha docieramy do budynków o adresach przy ulicach Miecznikowa, Pasteura oraz Żwirki i Wigury. Na początku roku akademickiego nowi studenci często nerwowo szukają np. basenu lub miejsca w którym odbywa się wybrany przez nich wykład ogólnouniwersytecki. Przez cały rok błądzą po Kampusie Ochota kurierzy, taksówkarze i inni goście. W celu poprawienia tej sytuację proponujemy stworzenie tablic informacyjnych na Kampusie Ochota. Nasz projekt zakłada zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie na terenie Kampusu Ochota: (i) tablic z mapami Kampus przy wejściach od strony ulic: Banacha, Miecznikowa, Pasteura oraz Żwirki i Wigury; (ii) drogowskazów do poszczególnych jednostek w istotnych dla orientacji w terenie miejscach na Kapusie. Zależny nam na stworzeniu spójnego graficznie systemu oznakowania na Kampusie Ochota. Uważamy, że proponowane przez nas rozwiązanie ułatwi wszystkim przebywającym na Kampusie poruszanie się pośród znajdujących się tu budynków Uniwersyteckich. Dodatkowo, jednolity system tablic informacyjnych na Kapusie będzie małym krokiem w stronę integracji Kampusu Ochota.

   Lokalizacja

   Kampus Ochota

   Koszt

   Mapa – 1 500 zł Drogowskaz – 500 zł Projekt graficzny – 3 000 zł Koszt drogowskazów (5 sztuk): 2 500 zł Koszt map (5 sztuk): 7 500 zł


   Całkowity koszt projektu: 13 000,00 PLN

   Brak.