Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: koszty realizacji są znacznie zaniżone - konieczna jest zgoda architekta Biblioteki. Ponadto zwracamy uwagę, że w informatorium BUW dostępne są foldery opisujące tablice z cytatami. 


  • Na tzw. fasadzie kulturalnej BUW-u umieszczone są tablice z tekstami bez żadnej informacji o tytułach tekstów, ich autorach etc. Cytaty bez autorstwa i tytułów w świecie naukowym są traktowane jako plagiat. Umieszczenie pod tekstami informacji o źródłosłowie miałoby też walor edukacyjny.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Plagiat na fasadzie BUW-u

   Autor projektu

   Iryna Kononenko
   32000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Na tzw. fasadzie kulturalnej BUW-u umieszczone są tablice z tekstami w kilku językach, fragment etiudy oraz notacja matematyczna. Chodzi o cytaty, w tym np. autorstwa J.Kochanowskiego, ale na tablicach nie ma żadnej informacji o tytułach tekstów, ich autorach etc. Wiadomo, że żaden cytat nie może być wykorzystany bez podobnej informacji, tego uczymy naszych studentów. Niedopuszczalne jest, żeby cytaty bez autorstwa i tytułów były ulokowane na fasadzie biblioteki. Cytaty bez takiej informacji w świecie naukowym są traktowane jako plagiat. Umieszczenie pod tekstami informacji o źródłosłowie miałoby też walor edukacyjny. Etapy realizacji projektu: 1. Projekt podpisów - informacji o autorach tekstów, tytule, języku, czasu powstania utworu. 2. Zakup materiałów. 3. Utworzenie podpisów. 4. Umieszczenie informacji na fasadzie kulturalnej BUW-u.

   Lokalizacja

   Dobra 56/66

   Koszt

   1. Projekt podpisów 4 000 zł. 2. Zakup materiałów 3 000 zł. 3. Utworzenie podpisów 9 000 zł. 4. Umieszczenie informacji na fasadzie kulturalnej BUW-u (montaż) 3 000 zł.


   Całkowity koszt projektu: 19 000,00 PLN

   0 zł.