Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia techniczne starszych budynków uniwersyteckich (w szczególności, ale nie tylko, na kampusie centralnym) nie ma możliwości montażu źródełek w okresie BP, czyli w roku 2018 r., trudno jest ponadto oszacować poprawny koszt realizacji tego rodzaju działania. Z kolei w budynkach objętych ochroną konserwatorską nie ma możliwości realizacji takiej instalacji. Jednocześnie uznając zasadność działania wskazanego w projekcie, udostępnienie publiczne źródełek zostanie uwzględnione w planach nowych budynków UW. W przypadku istniejących budynków UW bez ochrony konserwatorskiej służby UW dokonają w 2018 r. przeglądu instalacji wodociągowych pod kątem możliwości utworzenia źródełek w dostępnych miejscach i opracują potrzebne plany.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Projekt obejmuje zakup i montaż w budynkach UW kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i rozwinięcie w skali mikro projektów, które w przyszłym roku będą realizowane z budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   kranUWka: Pij, Warszawo – na UW

   Autor projektu

   Zuzanna Wiorogórska
   27000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: zdrowie, przestrzeń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Warszawska kranówka jest smaczna i zdrowa. Woda dostarczana przez Wodociągi Warszawskie spełnia wyśrubowane normy czystości i może być pita prosto z kranu – należy ten sukces wykorzystać i promować. W ramach projektów „Pij, Warszawo” na ulicach miasta pojawi się w przyszłym roku kilkaset miejskich poidełek. Ten projekt ma na celu uzupełnić warszawską sieć poprzez udostępnienie darmowej wody pitnej studentom i pracownikom UW. Nasze, uniwersyteckie poidełka znajdą się wewnątrz budynków. Takie krany są powszechnie spotykane na wielu uczelniach na świecie. Przepływ wody następuje po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Niewykorzystana woda jest odprowadzana do kanalizacji. Udostępnienie źródełek przełoży się na wymierne korzyści zdrowotne dla wszystkich korzystających. Umożliwi gaszenie pragnienia i nawadnianie organizmu. Upowszechnienie darmowej wody pitnej ulży też kieszeniom studentów i pracowników UW. Będzie korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ oznacza zmniejszenie sprzedaży butelek plastikowych z wodą i napojami. Dla UW oznacza także niższe koszty wywozu śmieci. Instalacja źródełek przyniesie uczelni również korzyści pośrednie w postaci integracji społecznej (woda przyciąga ludzi) i lepszego wizerunku wśród społeczności akademickiej. Takie poidełka są już dziś instalowane przez miasto w szkołach podstawowych i liceach. Pora, aby pojawiły się też na uczelniach wyższych.

   Lokalizacja

   Auditorium Maximum, Auditorium Minus (stary BUW), nowy BUW (część ogólnodostępna), Centrum Nowych Technologii „Ochota” i Wydział Zarządzania (Smyczkowa)

   Zaproponowano umiejscowienie poidełek w pięciu budynkach: Auditorium Maximum, Auditorium Minus (stary BUW), nowy BUW (część ogólnodostępna), Centrum Nowych Technologii „Ochota” i Wydział Zarządzania (Smyczkowa). Z wyjątkiem tego ostatniego są to budynki, które służą studentom różnych wydziałów, więc żaden nie będzie uprzywilejowany. Wydział Zarządzania jest wyjątkiem ze względu na potężne rozmiary budynku. W przyszłości warto pomyśleć, by sieć poidełek była konsekwentnie rozwijana przez UW i aby docelowo stały się one standardem we wszystkich gmachach uniwersyteckich. O konkretnej lokalizacji poidełka w budynku zdecydują przede wszystkim możliwości techniczne, ważne jednak, by znalazły się w miejscach ogólnodostępnych, gdzie jest duży ruch studentów/wykładowców/innych osób.

   Koszt

   Koszt zakupu i podłączenia jednego poidełka szacuję na 2500 zł. Kwota ta wynika z cen zakupu urządzenia na rynku (ok. 1500-2000 zł) i kosztu prac hydraulicznych i niezbędnego sprzętu. Szacunek odpowiada również kosztowi pojedynczego urządzenia z budżetu miasta w ramach wspomnianej akcji montowania poidełek w szkołach. Projekt zakłada wykonanie pięciu takich poidełek, więc koszt łączny wyniósłby 12500 zł.


   Całkowity koszt projektu: 12 500,00 PLN

   Jako koszt czyszczenia i konserwacji każdego z poidełek przyjęto (arbitralnie) 300 zł rocznie. Jest to kwota na ewentualne naprawy wymagające interwencji zewnętzrnych fachowców. Podstawową konserwację i utrzymanie zapewnią istniejące już służby uniwersyteckie w ramach swoich obowiązków. Do tego dochodzi koszt wody. Zakłada się funkcjonowanie poidełka przez cały rok, z tym że w miesiącach wakacyjnych zapotrzebowanie na wodę będzie znacznie mniejsze niż w pozostałych (przyjmujemy 1/3 zużycia w stosunku do pozostałych miesięcy). Przyjmijmy, że z poidełka skorzysta 20 osób na godzinę, a każda wypije 0,2 l wody, mnożąc to przez 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, przez 44 tygodnie i cenę wody (11,47 zł za m3), otrzymamy kwotę 121 zł. Suma kosztów eksploatacji na cały projekt to w przybliżeniu 2200 zł rocznie.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 200,00 PLN