Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przez Bibliotekę Uniwersytecką i inne jednostki UW do organizacji wydarzeń kierowanych w szczególności do społeczności akademickiej UW, o tematyce dotyczącej dziedzin nauki reprezentowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Będą to głównie konferencje, spotkania, wystawy: 1/ o charakterze naukowym i popularnonaukowym, edukacyjnym, 2/ upamiętniające ważne postaci i wydarzenia historyczne, 3/ promujące bogate zbiory BUW, 4/ wydarzenia artystyczne (wystawy FOTO, sztuki współczesnej). Przewiduje się, że w ciągu 1 roku będzie można wykorzystać zakupiony sprzęt podczas organizacji kilkudziesięciu wydarzeń, w których weźmie udział szacunkowo ok. 15-20 tys. tysięcy osób.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Zakup przenośnego sprzętu wystawienniczego dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW).

   Autor projektu

   Beata Sałańska
   51000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Zakupiony sprzęt wystawienniczy będzie wykorzystywany na potrzeby organizowanych na UW (przez BUW i inne jednostki UW) wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym, popularnonaukowym, ogólnokulturalnym oraz artystycznym, kierowanych w szczególności do społeczności akademickiej (głównie studentów) Uniwersytetu Warszawskiego), a jednocześnie dostępnych dla szerokiej publiczności, w tym mieszkańców stolicy i odwiedzających miasto turystów z kraju i zagranicy. Średnio dziennie odwiedza BUW (strefa biblioteczna) ok.2,5 tys. czytelników, a frekwencja w strefie tzw. ”pasażu-uliczki” sięga nawet do ok.15 tys. osób dziennie. Powiększa się zatem liczba osób chętnie uczestniczących w organizowanych przez BUW wydarzeniach (w tym liczba osób odwiedzających wystawy w szczególności prezentowane w części najliczniej uczęszczanej tj. w „pasażu-uliczce” BUW). Można założyć, że w ciągu 2018 roku będzie można wykorzystywać zakupiony sprzęt podczas organizacji kilkudziesięciu wydarzeń (w tym kilkunastu wystaw), w których weźmie udział szacunkowo do 20 tys. tysięcy osób. Sprzęt będzie wykorzystywany również w latach następnych. Wydarzenia planowane w BUW na 2018 rok to m.in. wystawy, spotkania, warsztaty w ramach imprez cyklicznych: Światowego Dnia Książki (kwiecień), Tygodnia Bibliotek (maj), Europejskiej Nocy Muzeów (maj), Festiwalu Nauki (wrzesień). Profesjonalny zestaw wystawienniczy w dyspozycji BUW byłby dodatkową zachętą dla studentów i pracowników naukowych UW do prezentacji na „forum” publicznym, w postaci ogólnodostępnych wystaw dotyczących tematów będących ich studiów/badań naukowych, tj. z dziedzin nauki reprezentowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Jednostki UW (Wydziały, Instytuty, Studenckie Koła Naukowe) będą mogły wypożyczać zakupiony przez BUW sprzęt na potrzeby organizowanych przez studentów i/lub przez pracowników naukowych UW wydarzeń. Wystawy bowiem są często obowiązkowym elementem realizowanych grantów UE lub projektów badawczych o różnym charakterze (np. badania terenowe, badania stacjonarne). Dodatkowe zalety wynikające z możliwości organizowania wydarzeń (w tym wystaw) z wykorzystaniem zakupionego sprzętu: 1/ większy komfort dla zwiedzających, 2/ podniesienie poziomu technicznego przygotowania prezentowanych wydarzeń organizowanych w BUW, 2/ większe uporządkowanie i estetyka przestrzeni, 3/ usprawnienie organizacji wystaw w zakresie przygotowania technicznego poprzez: możliwość swobodnego wyboru miejsca ekspozycji, 4/ dzięki możliwości konfigurowania/montowania elementów sprzętu w zależności od koncepcji przestrzennej i wymogów technicznych, wystawy będą mogły być eksponowane jako ekspozycje samodzielne oraz jako ekspozycje towarzyszące, m.in. podczas spotkań, konferencji, warsztatów, pokazów, 5/ sprzęt będzie mógł być wykorzystywany jednocześnie podczas kilku różnych wydarzeń, 4/ możliwość swobodnego przenoszenia elementów sprzętu co w przypadku przestrzeni wystawowych BUW usytuowanych na 4 kondygnacjach ma ogromne znaczenie logistyczne (przestrzenie wystawowe: „pasaż-uliczka” na poziomie 0, hol katalogowy (I p.), pod Wielkim Świetlikiem (I i II p.), Foyer przed Gabinetem Rękopisów (III p.), 4 sale (poziomy 0, II i III p.), 4/ oświetlenie punktowe każdego z osobna modułu (panelu) wystawowego, co zważywszy na zbyt słabe oświetlenie przestrzeni BUW, ma duże znaczenie w szczególności w okresie październik-marzec, 5/ skrócenie czasu potrzebnego na organizację oraz obniżenie kosztów organizacji przedsięwzięcia. BUW nie posiada profesjonalnego sprzętu wystawienniczego. W latach ubiegłych i do chwili obecnej większość wydarzeń (w tym wystaw) organizowanych było z zastosowaniem sprzętu organizatora „zewnętrznego” bądź z wykorzystaniem tych elementów (stare gabloty, kilka sztalug, kilka kubików wystawowych wykonanych we własnym zakresie przez pracowników BUW), którymi BUW dysponuje, a które nie zapewniały często podstawowych wymogów wystawienniczych, m.in. brak oświetlenia, brak możliwości profesjonalnego zamocowania eksponowanych obiektów. Przewidywane etapy realizacji projektu: 1/ rozpoznanie branżowe rynku oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 1-28 lutego 2018, 2/ zamówienie sprzętu, zakup, transport do siedziby BUW: 1-30 marca 2018, 3/ zastosowanie sprzętu przy organizacji wydarzeń: 1/ w siedzibie BUW w ramach „Harmonogramu wydarzeń w BUW planowanych do realizacji w 2018 r.” , 2/ w siedzibie innych jednostek UW (sprzęt wypożyczony z BUW po złożeniu stosownego zamówienia): od 2 kwietnia 2018 r. Informacja dotycząca możliwości wypożyczenia jednostkom UW sprzętu wystawienniczego (wraz z jego wizualizacją i opisem technicznym) będzie umieszczona na stronie BUW na http://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/ w części „Organizacja wystaw i wydarzeń”.

   wiz2.jpg

   Lokalizacja

   gmach BUW, ul.Dobra 56/66

   Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w gmachu BUW przy ul. Dobrej 56/66, miejscu ważnym na naukowej, ale również kulturalnej mapie miasta, licznie odwiedzanym zarówno przez studentów i pracowników naukowych UW jak również szeroką publiczność. Lokalizacja BUW nieopodal Kampusu Centralnego UW, bardzo bliskie sąsiedztwo Wydziałów: Prawa i Administracji, Neofilologii, Artes Liberales oraz strefa rekreacyjno-wypoczynkowa Ogrodów BUW sprzyjają bywaniu (buwaniu) w BUW. Liczba osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach (szczególnie odwiedzających wystawy w „pasażu-uliczce”) wciąż rośnie. Sprzyja temu również bliskie sąsiedztwo, również licznie odwiedzanych miejsc i placówek: 1/ Bulwarów nad Wisłą, 2/ Muzeum Sztuki Nowoczesnej (współpracującego z BUW), 2/ Centrum Nauki Kopernik.

   Koszt

   -liczba modułów dwustronnych składających się na zestaw wystawienniczy: 25 szt. /opis techniczny wraz z elementami składowymi 1 dwustronnego modułu (panelu): szer.100 cm x dł.200 cm, konstrukcja ścianki: profile aluminiowe (zawiasowe) z możliwością budowania ścianek z dowolnej liczby paneli i ustawiania ich pod różnymi kątami, 2 punkty oświetleniowe/ -cena jednego kompletnego modułu: 1350,-zł brutto -koszty transportu: 500,-zł brutto Koszt całkowity: 25 x 1350,- zł + 1 x 500,- zł = 34 250,-zł brutto


   Całkowity koszt projektu: 34 250,00 PLN

   Zakładamy, że w trakcie eksploatacji sprzętu /aby utrzymać jego pełną funkcjonalność/ będą konieczne drobne naprawy/zakupy, np. wymiana przepalonych żarówek, uzupełnienie zużytych drobnych elementów konstrukcyjnych (uchwyty, linki, zawiasy, in.). Przedstawione koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia wystaw. Opieka nad sprzętem, monitoring jego stanu będzie w zakresie zadań Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy oraz Oddziału Administracyjnego BUW, w zakresie drobnych napraw oświetlenia specjalistów z Biura Nieruchomości POWIŚLE-administratora obiektu.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 350,00 PLN