Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Działania opisane w projekcie są na bieżąco realizowane przez odpowiednie służby Biblioteki Uniwersyteckiej poprzez tworzenie i modyfikowanie dostępnej na stronie BUW interaktywnej mapy zbiorów. Obecnie trwają prace nad jej zmodernizowaniem i dostosowaniem do zmienianych na bieżąco oznaczeń zbiorów. Zwracamy uwagę, że umiejętność posługiwania się katalogiem bibliotecznym i odszukiwania książek w systemie wolnego dostępu jest elementem szkolenia bibliotecznego.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Czy znasz to uczucie kiedy błądzisz w labiryncie nieprzebranej wiedzy skrytej w księgozbiorach Biblioteki Ubiwersyteckiej? Aplikacja FindMyBookUW! jest rozwiązaniem Twojego problemu. Mobilna mapa pomoże odnaleźć ineresującą cię publikację.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Aplikacja: FindMyBook!

   Autor projektu

   Olga Wewiórowska
   26000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Aktualny system wyszukiwania książek w bibliotece uniwersyteckiej jest nieprzejrzysty. Nasz projekt dotyczy stworzenia aplikacji , która umożliwi studentom naszego uniwersytetu łatwiejsze odnalezienie interesujących ich publikacji. Jej podstawową funkcją będzie wyszukiwanie książek za pomocą aktualnie istniejących kodów WD i wskazywanie ich lokalizacji na mapce BUW-u. Następnie za pomocą usługi lokalizacyjnej będzie wskazywać drogę do półki, na której znajduje się książka. Niezależna aplikacja będzie połączona z katalogiem online Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego , po wybraniu przez studenta interesującego go tytułu , otwarta zostanie mapka , która wskaże dokładną lokalizacje. Ominięty zostanie proces wpisywania sygnatur danej książki, a wskazana zostanie precyzyjnie półka z interesującymi studenta publikacjami. Korzyści: 1) Skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie książek 2) Prostszy dostęp do księgozbiorów 3) Rozwiązanie problemu ograniczonego dostępu do ogólnodostępnych konputerów w bibliotece Darmowa aplikacja dostępna będzie na systemy iOS oraz Android oraz w kilku wersjach językowych.

   Lokalizacja

   Ul. Dobra 55/56

   Koszt

   Koszt stworzenia aplikacji mobilej: 30 000 zł - 50 000 zł


   Całkowity koszt projektu: 50 000,00 PLN

   System vps kosztuje 20zl miesiecznie *12=240zl


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 240,00 PLN