Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Po ponownym rozpatrzeniu podtrzymano uzasadnienie o niedoszacowaniu kosztów projektu - jego faktyczny koszt przekracza 150.000. Ponadto zmiana warunków realizacji zaproponowana w odwołaniu sprawia, że opisane w projekcie działania stają się pierwszym etapem kilkuletniego działania. Z tego powodu projekt zostaje odrzucony. Jednocześnie realizacja zadania należy do zadań własnych uczelni.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Wdrożenie systemu ułatwiającego nawigację na terenie UW. Grupami docelowymi są obcokrajowcy oraz osoby z niepełnosprawnością wzroku, mające trudności w korzystaniu z wizualnych oznaczeń prezentowanych w postaci tablic informacyjnych na budynkach oraz mogące doświadczać trudności w lokalizowaniu kluczowych punktów np. wejścia na kampus, drzwi do budynków, schody, windy, toalety, dziekanaty itp.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Multimedialny, wielojęzyczny system informacyjno-nawigacyjny

   Autor projektu

   Paweł Wdówik
   05000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Multimedialny, wielojęzyczny system informacyjno-nawigacyjny opiera się na zastosowaniu tzw. znaczników, czyli niewielkich urządzeń umieszczanych w wybranych przez użytkownika miejscach, np. drzwi do budynków, emitujących informację w postaci dźwiękowej – wypowiadany tekst i wysyłających taki komunikat do smartfona użytkownika. Aktywowanie znacznika odbywa się poprzez aplikację w smartfonie użytkownika lub poprzez aktywatory na białych laskach. Ważne jest, że posiadanie na telefonie aplikacji działającej w tle, będzie aktywować znaczniki automatycznie, co oznacza, że osoba z aplikacją wchodząca w promień działania sygnalizatora będzie automatycznie otrzymywać informację w formie jaką określi w swojej aplikacji – głosowa, wypowiadana przez sygnalizator, lub/i wysyłana na telefon. Znacznik może emitować informację głosową jak i tekstową w co najmniej 7 językach. Administrator będzie miał możliwość samodzielnej zmiany treści przekazywanej przez sygnalizator, dzięki czemu student zagraniczny łatwo dowie się o godzinach pracy dziekanatu, numerach pokoi z obsługą znającą język obcy itp. Zawartość informacyjna jest znacząco większa niż możliwości tablicy informacyjnej, może także podawać odnośniki przekierowujące na odpowiednie strony, numery telefonów umożliwiające wykonanie połączenia itp. Dla studentów niewidomych i słabo widzących, aktywowanie znacznika umożliwi samodzielne lokalizowanie wejść do budynków, wind, toalet itp. Znaczniki mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Wybór informacji otrzymywanej przez użytkownika (informacja głosowa emitowana przez znacznik lub informacja wysyłana na smartfon)oraz wybór języka należy od ustawień aplikacji w telefonie. Pula sygnalizatorów ruchomych pozwoli na ich montowanie w miejscach niebezpiecznych, np. związanych z prowadzoną przebudową czy remontem, dzięki czemu osoba zbliżająca się do znacznika będzie automatycznie powiadamiana o zagrożeniu.

   Lokalizacja

   Kampus Centralny UW ul.Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz budynki UW na ulicy Dobrej

   Koszt

   Koszt jednostkowy sygnalizatora: 500 zł Koszt jednostkowy montażu: 100 zł Koszt całościowy projektu: 250 sygnalizatorów -150 tys. zł


   Całkowity koszt projektu: 150 000,00 PLN

   Koszt utrzymania: średnio raz w roku wymiana baterii oraz serwis sygnalizatora – ok. 50 zł (koszt jednostkowy)


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 12 500,00 PLN