Tematyka

 • Uwagi do projektu

  W wyniku weryfikacji merytorycznej Zespół Rektorski UW podjął decyzję o skierowaniu projektu „Projekt WYSPA na Kampusie Ochota” do realizacji odrębną ścieżką w ramach działań inwestycyjnych w 2018 r. i przeznaczeniu na ten cel odrębnych środków, poza procedurą Budżetu Partycypacyjnego UW.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Kampus to nie tylko wiedza i budynki – tworzy go przede wszystkim społeczność uniwersytecka, która zasługuje, żeby był przyjemną przestrzenią do życia. Proponujemy wspólne zbudowanie w sercu Kampusu Ochota ogrodu , który stanie się oazą życia społecznego. WYSPA to: - szybkie stworzenie brakującej nieformalnej przestrzeni - bazowanie na istniejącej infrastrukturze - platforma życia społecznego.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Projekt WYSPA na Kampusie Ochota

   Autor projektu

   Konrad Zawadzki

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, zieleń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Kampus na Ochocie jest największym kampusem Uniwersytetu Warszawskiego. Na 13 hektarach znajdują się budynki o powierzchni całkowitej dochodzącej do 200 tys. m2, z których korzysta ponad 8000 użytkowników. Kampus Ochota ma ogromny potencjał do rozwoju, ale jego bolączką jest bardzo zły stan przestrzeni zewnętrznej. Brakuje tu miejsc, w których mogłoby kwitnąć życie społeczne. Inwestycje przewidziane dla Kampusu Ochota w ramach Programu Wieloletniego są szansą na zmianę tej sytuacji, ale zanim to nastąpi, czeka nas ciężki okres przejściowy wypełniony pracami budowlanymi, hałasem, pyłem i rozkopami. Aby zmniejszyć poziom odczuwania kilkuletnich uciążliwości związanych z budowami, w krótkim czasie konieczna jest poprawa jakości przestrzeni, chociażby na małym obszarze. Bolączką kampusu na Ochocie jest zaniedbana i niedoinwestowana przestrzeń zewnętrzna, która nie sprzyja międzyjednostkowej integracji i tworzeniu się tożsamości Kampusu Ochota. Projekt WYSPA jest pierwszym krokiem w stronę zmiany tej sytuacji. Dzięki szybkiej interwencji w ciągu 2-3 miesięcy w sercu Kampusu Ochota, które dziś jest parkingiem, powstanie zielona wyspa, która stanie się przyczółkiem, gdzie w przyjemnym otoczeniu będzie można się schować przed hałasem i brudem palcu budowy. WYSPA będzie platformą dla integrujących funkcji, których brakuje dzisiaj na kampusie: nieformalnych spotkań, gastronomi w postaci foodtrucków, sportu, sztuki w przestrzeni zewnętrznej, odpoczynku wśród zieleni, wymiany myśli. WYSPA dzięki swojej współczesnej formie ma szanse przyczynić się do budowania rozpoznawalnej tożsamości Kampusu. WYSPA na Ochocie będzie pierwszym działaniem, którego celem jest przekształcenie serca kampusu z zapleczowych terenów gospodarczych w centralnie położone krajobrazowe Forum Uniwersyteckie, którego idea żyje już od lat 50tych, ale jeszcze nie doczekała realizacji. Proponujemy wspólne zbudowanie ogrodu w samym sercu Kampusu Ochota, który stanie się oazą życia społecznego. Projekt WYSPA to: 1. Szybkie (za 2-3 miesiące) stworzenie brakującej nieformalnej przestrzeni, w której będzie mogło toczyć się społeczne życie kampusu. 2. Gwarancja trwałości – lokalizacja projektu została wybrana tak, aby nie kolidowała z przyszłymi placami budowy oraz aby w przyszłości mogła stać się sercem Forum Uniwersyteckiego. 3. Bazowanie na istniejącej infrastrukturze, co znacznie obniża koszty projektu; WYSPA nie ogranicza funkcjonalności terenu gospodarczego, nie zabiera miejsc parkingowych ani dostępu do magazynów. 4. Platforma życia społecznego – nieformalny charakter ogrodu sprawia, że jest on otwarty na inne projekty np. foodtrucki, wydarzenia, koncerty, festiwal nauki, dom spotkań z nauka itp. Ogród na Ochocie jest projektem prototypowym, który może zostać zaimplementowany również na pozostałych kampusach uniwersyteckich (Powiśle, Służewiec) we współpracy z lokalnymi społecznościami. Dziekani Wydziałów Biologii, Chemii, MiM i Dyrektor CENT I wyrazili mailowe poparcie dla projektu.

   Lokalizacja

   Teren gospodarczy na terenie Kampusu Ochota, pomiędzy budynkami CENT I, akademikami a gmachem Wydziału Geologii

   Projekt WYSPA jest zlokalizowany w samym centrum Kampusu Ochota. Dodatkowo jego lokalizacja została wybrana tak, aby nie kolidowała z przyszłymi placami budowy oraz aby w przyszłości mogła stać się sercem Forum Uniwersyteckiego. Lokalizacja wykorzystuje powierzchnię parkingu i pozwala na jej recykling.

   Koszt

   I. Zielone parkingi 16 miejsc postojowych o powierzchni 12,50 m2 1. Rozbiórka z mas bitumicznych cena jednostkowa za 1 m2 = 33 zł 16 x 12,50m2 = 200m2 x 33 = 6 600 zł 2. Wiercenie w betonie cena jednostkowa za 1 odwiert = 450 zł przyjęto średnicę odwiertu 400 mm grubość płyty 30 cm po 4 sztuki na jedno miejsce parkingowe 450 zł x 4 = 1 800 pln x 16 = 28 800 zł 3. Plantowanie gruntu cena jednostkowa za 1 m2 = 5 zł 200 x 5 zł = 1 000 zł II. Recykling z mas bitumicznych 11 miejsc o powierzchni 12,50 m2 1. Zdjęcie humusu cena jednostkowa za 1 m2 = 4 zł 11 x 12.50 m2 x 4 = 550 zł 2. Ułożenie nawierzchni z mas bitumicznych cena jednostkowa za 1 m2 = 4 zł 11 x 12.50 m2 x 4 = 550 zł III. Przygotowanie gruntu pod sadzenie traw 1. Przetrzebienie zagajników i krzaków wg. 2.230 (WKI) 2 200 zł IV. Malowanie nawierzchni asfaltowej farbą fluorescencyjną (podkład 2 x farba) 1. Miejsca parkingowe cena jednostkowa z 1 m2 = 16 zł 34 miejsca parkingowe 34 x 12,50 m2 x 16 zł = 6 800 zł 2. Plac o powierzchni 625 m2 625 m2 x 16 zł = 10 000 zł V. Ławki cena jednostkowa 1 ławki = 1 500 zł 16 sztuk x 1 500 zł = 24 000 zł VI. Częściowa rozbiórka budynku gospodarczego i budowa ściany działowej 1. Rozbiórka paneli betonowych wg. 2.130.31 (WKI) Cena jednostkowa za 1 m3 = 530 zł Objętość płyt przeznaczonych do rozbiórki 7,2 m3 7,2m3 x 530 zł = 3 816 zł Budowa ściany oddzielającej magazyn od projektowanej przestrzeni wg. 3.299.221 (WKI) Objętość ściany oddzielającej 10,5 m3 Cena jednostkowa za 1 m3 = 800 zł 10,5m3 x 530 zł = 8 400 zł VII. Oświetlenie + instalacja wg. 3.699. (WKI) Cena jednostkowa za 1 słup oświetleniowy = 1 170 zł Liczna słupów 7 sztuk 1 170 zł x 7 = 8190 zł VIII. Grill Cena jednostkowa za 1 grill montowany na stałe do podłoża = 1000 zł Liczna grillów 1 sztuka 1 X 1 000 zł = 1 000 zł IX. Roślinność Płytkokorzenne wysokie trawy i niskie krzewy Cena jednostkowa za 1 m2 = 45 zł Powierzchnia zielona 900 m2 900 m2 x 45 zł = 40 500 zł


   Całkowity koszt projektu: 142 406,00 PLN

   Koszenie łąki 2 razy do roku Cena jednostkowa za 1 m2 = 1 zł Powierzchnia do koszenia – 900 m2 900 m2 x 1 zł x 2 = 1 800 zł


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 2 500,00 PLN