Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Ze względów bezpieczeństwa (obciążenie sieci, bezpieczeństwo poruszania się i blokowanie dróg ewakuacji) nie jest możliwe korzystanie z przedłużaczy/rozgałęziaczy z luźno puszczonymi po podłodze kablami. Wobec tego podjęto decyzję o odrzuceniu projektu. Jednocześnie w 2018 r. zostanie przeprowadzona analiza wydolności instalacji grzewczej BUW, w wyniku której zaplanowana zostanie zmiana elementów instalacji tak, aby podwyższyć temperaturę w budynku. Niezależnie pomysł zakupienia koców zostanie przekazany BUW. Ponadto administrator budynku (Biuro Nieruchomości Powiśle) przeprowadzi ocenę techniczną możliwości zwiększenia ilości dostępnych gniazd we floorboxach. 

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Projekt ‘BUW 2.0: nowa energia’ obejmuje uzupełnienie braków w asortymencie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie za sprawą odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie: (1) listw zasilających, które rozwiązałyby problem niedoboru gniazdek w stosunku do liczby użytkowników biblioteki; (2) koców, które rozwiążą problem niskich temperatur w okresie jesienno-zimowym.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   BUW 2.0: nowa energia

   Autor projektu

   Joanna Mazur

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   UZASADNIENIE: JAKIE PROBLEMY I WYZWANIA ZOSTANĄ ROZWIĄZANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU Projekt adresuje dwa problemy: 1. niedobór gniazdek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w stosunku do liczby użytkowników, którzy chcą korzystać ze swoich komputerów; 2. niskich temperatur w środku budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, które utrudniają korzystanie w pełni z walorów tego miejsca. OPIS DZIAŁAŃ: Projekt obejmuje następujące działania: 1. zakup 50 listw zasilających; 2. montaż 40 listw zasilających oraz umożliwienie wypożyczania 10 listw zasilających; 3. zakup 50 koców; ETAPY REALIZACJI: 1. marzec 2018: zgłoszenie zapytania ofertowego w zakresie zakupu i montażu listw zasilających; 2. kwiecień 2018: zakup i montaż listw zasilających; 3. kwiecień 2018: nadanie listwom do wypożyczania sygnatur, które działałyby na takich samych zasadach jak kluczyki wypożyczane do szafek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie; 4. marzec 2018: zgłoszenie zapytania ofertowego w zakresie zakupu koców; 5. kwiecień 2018: umieszczenie w bibliotece koców do swobodnego użytku dla czytelników; DOSTĘPNOŚĆ REZULTATÓW: Rezultaty będą dostępne dla wszystkich studentów korzystających z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, czyli de facto dla wszystkich studentów UW, jako posiadaczy kart bibliotecznych. KORZYŚCI Z PROJEKTU: Rozwiązanie problemu braku wystarczającej liczby gniazdek oraz niskich temperatur w BUW.

   Lokalizacja

   Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Dobra 56/66

   Wolny dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66

   Koszt

   Wydatki: 1. Zakup 50 listw zasilających: koszt jednostki (sztuka): ok. 140 zł; koszt ogólny: 50 x 140 zł = 7000 zł; koszt przesyłki: ok. 400 zł; 2. Montaż 40 listw zasilających: koszt jednostki (godzina pracy): ok. 200 zł; koszt ogólny: 16 x 200 zł = 3200 zł 3. Założenie odpowiednich kodów na listwach służących do wypożyczania: koszt jednostki (godzina pracy): ok. 30 zł; koszt ogólny: 1 x 30 zł = 30 zł; koszt jednostki (materiały do założenia danego kodu): ok. 5 zł; koszt ogólny: 10 x 5 zł = 50 zł 4. Zakup 50 koców (na tyle dużych, żeby niemożliwe było ich wyniesienie z biblioteki): koszt jednostki (sztuka): ok. 150 zł; koszt ogólny: 50 x 150 zł = 7500 zł; koszt przesyłki: ok. 400 zł; SUMA: 18 580 zł


   Całkowity koszt projektu: 18 580,00 PLN

   Raz do roku pranie koców: ok. 1500 zł.