Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt połączony z komplementarnym projektem "Uniwersytet bioróżnorodny".

  Dziękujemy za złożenie projektu.   • Uniwersytet Warszawski jest miejscem nie tylko dla ludzi, ale też dla dla równie licznych, chociaż mniej widocznych zwierząt. Projekt ma na celu zapewnienie uniwersyteckim zwierzętom przyjaznego miejsca do życia. Obejmuje instalację na terenie Kampusu Centralnego: (1) domków dla jeży; (2) domków dla wiewiórek (3) hoteli dla owadów.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   UWild - Kampus Centralny

   Autor projektu

   Agnieszka Nowakowska
   35000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Dzięki realizacji projektu zaadresowany zostanie problem braku harmonii między ramami Uniwersytetu a otaczającymi go terenami zielonymi w zakresie miejsc, które dawałyby schronienie mieszkającym w nim zwierzętom, przystosowanym do życia w mieście. Infrastruktura proponowana w projekcie pozwoli z jednej strony Uniwersytetowi Warszawskiemu współuczestniczyć w działaniach mających na celu zachowanie lokalnych populacji danych gatunków (w tym chronionych, m.in. jeży), z drugiej zaś strony dawać będzie społeczności akademickiej okazję do obserwowania tych osobników. Stworzona przestrzeń uczyni Kampus Centralny miejscem bardziej przyjaznym dla całej społeczności akademickiej. OPIS DZIAŁAŃ: Proponowane działania obejmują instalację trzech typów schronień dla gatunków mieszkających w mieście: a. domków dla jeży (ilość: 5) - sugerowane lokalizacje, które zostaną zweryfikowane po uzyskaniu opinii od biologów z Uniwersytetu Warszawskiego: za Pałacem Kazimierzowskim (sztuk: 3), za budynkiem Instytutu Historycznego i Instytutu Kultury Polskiej (sztuk: 2); b. domków dla wiewiórek (ilość: 2) - sugerowane lokalizacje, które zostaną zweryfikowane po uzyskaniu opinii od biologów z Uniwersytetu Warszawskiego: za Pałacem Kazimierzowskim (2). c. hoteli dla owadów (ilość: 3) - sugerowane lokalizacje, które zostaną zweryfikowane po uzyskaniu opinii od biologów z Uniwersytetu Warszawskiego: za Pałacem Kazimierzowskim (sztuk: 2) oraz za budynkiem Instytutu Historycznego i Instytutu Kultury Polskiej (sztuk: 1); ETAPY REALIZACJI: marzec 2018 r. - przeprowadzenie konsultacji z biologami z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wskażą odpowiednie lokalizacje dla danych typów schronień (domki dla jeży, hotele dla owadów oraz domki dla wiewiórek); kwiecień 2018 r. - zapytania ofertowe dotyczące wszystkich elementów projektu: (1) pięć domków dla jeży; (2) trzy hotele dla owadów; (3) dwa domki dla wiewiórek. maj 2018 r. - zamontowanie wszystkich elementów projektu: (1) pięciu domków dla jeży; (2) trzech hoteli dla owadów; (3) dwóch domków dla wiewiórek. DOSTĘPNOŚĆ REZULTATÓW: Rezultaty wykonania projektu będą dostępne dla wszystkich członków społeczności akademickiej (otwarta, dostępna przestrzeń Kampusu Centralnego). KORZYŚCI Z PROJEKTU: UWild - Kampus Centralny stanowi element składowy pełnionej przez Uniwersytet Warszawski roli ośrodka, który w ramach lokalnej społeczności angażuje się w działania podnoszące jakość życia w mieście, jednocześnie tworząc bardziej oswojoną i przyjazną przestrzeń w obrębie Kampusu Centralnego.

   Lokalizacja

   Kampus Centralny

   Koszt

   Opinia biologa z Uniwersytetu Warszawskiego: koszt jednostki (zaznaczenie odpowiednich lokalizacji na mapie): 300 zł; koszt całościowy: 300 zł; Domki dla jeży: koszt jednostki (sztuka) włącznie z kosztem montażu i transportu - 350 zł; koszt całościowy: 350 zł x 5 = 1750 zł; Domki dla wiewiórek: koszt jednostki (sztuka) włącznie z kosztem montażu i transportu - 350 zł; koszt całościowy: 350 zł x 2 = 700 zł; Hotele dla owadów: koszt jednostki (sztuka) włącznie z kosztem montażu i transportu - 100 zł; koszt całościowy 100 zł x 10 = 1 000 zł;


   Całkowity koszt projektu: 4 050,00 PLN

   50 złotych za konserwację i wymianę siana w jednym schronieniu dla jeży (ok. 250 zł rocznie). Pozostałe prace i wydatki można połączyć z corocznym wiosennym sprzątaniem terenów zielonych na Kampusie Centralnym.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 250,00 PLN