Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony ze względu na fakt, że jego istotą jest udostępnienie przestrzeni uniwersyteckiej na działalność komercyjną.

  Dziękujemy za złożenie projektu.  • Projekt dotyczy stworzenia stanowiska dla dwóch lub trzech food trucków na kampusie Ochota. Realizując ten projekt, stosunkowo niskim kosztem można polepszyć ofertę żywieniową na kampusie oraz stworzyć miejsce do spotkań dla pracowników i studentów różnych wydziałów ulokowanych na kampusie.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Stanowisko dla food-trucków na kampusie Ochota

   Autor projektu

   Jarosław Wiśniewski

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: Integracja środowiska kampusu Ochota, przestrzeń uniwersytecka, zieleń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Food trucki to furgonetki sprzedające jedzenie na zasadzie bufetu, mogą oferować jedzenie różnego rodzaju, od typowych fast-foodów po potrawy regionalne, z reguły działają w porze kiedy temperatury nie są zbyt niskie. Korzyści ze stworzenia miejsca dla dwóch lub trzech food-trucków są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze food-trucki uzupełniłyby i urozmaiciłyby ofertę żywieniową na terenie kampusu Ochota. Na kampusie Ochota istnieją co prawda miejsca sprzedające jedzenie, które są ulokowane w poszczególnych budynkach kampusu, jednak menu oferowane w tych miejscach jest ustalone i raczej niezmienne, w mojej opinii wręcz monotonne. Menu oferowane przez food tracki byłoby ciekawą odmianą przy założeniu, że administrator miejsca dbałby o rotację dostarczycieli posiłków oraz o to, żeby ich oferta była dostatecznie szeroka i uwzględniała jedzenie wegetariańskie. Po drugie ulokowanie food tracków i miejsca spożywania posiłków na zewnątrz budynków, w centralnym miejscu kampusu, łatwo dostępnym dla wszystkich, stwarzałoby możliwość do między-wydziałowej integracji pracowników i studentów.

   Lokalizacja

   Kampus Ochota

   Dobre miejsce do umieszczenia stanowiska dla food trucków to centralny plac kampusu Ochota, przed budynkiem Wydziału Biologii. Ostatnio zainstalowano tam ławki i ścieżki wysypano żwirkiem.

   Koszt

   Zasadniczy koszt to przygotowanie miejsca do zaparkowania dwóch lub trzech furgonetek i zapewnienie w tym miejscu prądu i wody. Koszty zależą od przyjętych standardów (w najtańszej wersji wystarczy wysypać placyk żwirkiem) i, przede wszystkim, od technicznych warunków dla realizacji przyłączy. Szacunkowo będzie to od 10 do 20 tys. zł. Do tego dochodzi koszt małej infrastruktury, kosze na śmieci, do ok. 5 tys. zł.


   Całkowity koszt projektu: 25 000,00 PLN

   Koszty stałe projektu to administracja miejsca: kontakt z usługodawcami, ustalanie rezerwacji dla furgonetek oraz sprzątanie i opróżnianie koszy na śmieci. Zadania te mogą być realizowane w ramach standardowej obsługi kampusu.