Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: jest kolejnym elementem wydarzenia cyklicznego na UW.

  Argumentacja przedstawiona przez Autorów w odwołaniu od decyzji potwierdza fakt cykliczności projektu (niezależnie od jubileuszowego charakteru tegorocznej edycji). Po ponownym rozpatrzeniu decyzja o odrzuceniu projektu została podtrzymana.

  Dziękujemy za złożenie projektu. 


  • Koncerty Chóralne Akceleracje to coroczne majowe koncerty wydziałowych chórów Uniwersytetu Warszawskiego: Chóru Wydziału Biologii, Chóru Wydziału Fizyki oraz Chóru Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Koncertom zawsze patronuje JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Koncerty cieszą się ogromną popularnością wśród społeczności akademickiej. W 2018 roku koncert odbędzie się po raz dziesiąty.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Koncert Chóralne Akceleracje 2018

   Autor projektu

   Anna Miścicka
   14000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Pierwszy koncert Chóralne Akceleracje, w którym wzięły udział Chóry Wydziałów Biologii, Fizyki, i Wydziału Pedagogicznego odbył się w 2008 roku z inicjatywy dziekanów tych Wydziałów. W kolejnych Chóralnych Akceleracjach brały udział także Chóry: Wydziału Zarządzania, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz zaprzyjaźniony Chór Centrum Nauki Kopernik. Prezentowane przez chóry utwory obejmowały dzieła muzyki poważnej, ludowej i rozrywkowej, zarówno polskie jak i zagraniczne, wykonywane a capella oraz przy akompaniamencie instrumentów. W dziesiątym jubileuszowym koncercie wystąpią wspólnie Chóry Wydziałów Biologii, Fizyki oraz MIM UW. Jako inicjatywa międzywydziałowa, Koncert Chóralne Akceleracje rozwija pasje i zainteresowania muzyczne studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz pogłębia ich umiejętności wokalne i wrażliwość muzyczną, a także i pokazuje piękno muzyki chóralnej i zapewnia przeżycia kulturalne społeczności akademickiej i szerszej publiczności. Co roku koncert cieszy się niesłabnącą popularnością wśród społeczności akademickiej, będąc również ważną częścią uroczystości uniwersyteckich, takich jak 200-lecie UW. Tradycją Chóralnych Akceleracji jest wykonanie jednego wspólnego utworu na koniec koncertu przez wszystkie chóry. W 2018 roku odbędzie się jubileuszowy, dziesiąty, koncert z cyklu Chóralne Akceleracje. Z tej okazji chcielibyśmy, aby Chóry, zamiast śpiewać osobne repertuary, zaprezentowały wspólnie jedno większe dzieło z orkiestrą. Podejście to jest nowatorskie i stanowi wyzwanie dla wszystkich, bądź co bądź, amatorskich chórów, a wspólne śpiewanie sprzyja integracji między chórzystami i wydziałami. Koncert planowany jest na 18 maja 2018 r. Wstęp na koncert jest wolny.

   Lokalizacja

   BUW

   Duża przestrzeń, w której pomieści się stuosobowy chór, orkiestra i miejsca siedzące dla publiczności.

   Koszt

   - wynajęcie orkiestry (próby z orkiestrą, występ na koncercie) – ok. 35 000 zł - materiały dla chórów (teczki, druk nut) – ok. 500 zł - oprawa audiowizualna koncertu (nagrania, fotograf, oświetlenie sceny) – ok. 6 000 zł - projekt i druk materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia i programy rozdawane na koncercie) – ok. 3 000 zł - catering po koncercie – ok. 5 000 zł


   Całkowity koszt projektu: 49 500,00 PLN