Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Prosimy o dodanie listy poparcia. Po uzupełnieniu projekt może być poddany dalszej procedurze.  • Integracja bibliotek wydziałowych UW polegająca na nawiązaniu umów między nimi i stworzeniu spójnego systemu umożliwiającego łatwy dostęp (zamawianie, wypożyczanie) do książek.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Biblioteki wszystkich wydziałów łączcie się!

   Autor projektu

   Anastazja Ryduchowska
   31050000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Jako studentka Wydziału Historycznego wielokrotnie spotkałam się z trudnościami w wypożyczeniu książek znajdujących się w bibliotekach innych wydziałów, które nie mają zawartych żadnych porozumień z bibliotekami WH. Wielkim udogodnieniem byłoby, gdyby wszystkie biblioteki UW tworzyły pewnego rodzaju całość i podlegały pod jeden system, za pomocą którego można by w jednym miejscu (w internecie) rezerwować i zamawiać książki bez dostarczania rewersów. Takie rozwiązanie usprawniłoby i ułatwiło proces wypożyczania książek oraz zwiększyłoby ich dostępność dla wszystkich studentów UW i innych osób, które korzystają z zasobów bibliotek.

   Lokalizacja

   BUW

   Koszt

   Z pewnymi kosztami wiązałoby się pewnie ulepszenie i zwiększenie przepustowości systemu bibliotecznego, o ile jest to konieczne. Niestety potrafię oszacować kwoty. Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę na duży, według mnie, problem.


   Całkowity koszt projektu: 30 000,00 PLN