Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony ze względu na brak listy poparcia.

  Jednocześnie sugerujemy skontaktowanie się z autorami projektu "Projekt WYSPA", gdzie ujęte są podobne kwestie.


  • W nawiązaniu do wykładu inauguracyjnego dotyczącego owadów zapylających i ich wpływu na nasz dobrostan proponuję zainstalowanie na terenie UW (kampusie głównym oraz pozostałych kampusach) hoteli dla zapylaczy oraz zasianie roślin przyjaznych owadom zapylającym. W kolejnej fazie projektu, jeśli pierwsza zostanie zrealizowana, proponuję ulokowanie kilku uli nad skarpą za Pałacem Kazimierzowskim.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   hotele dla dzikich zapylaczy

   Autor projektu

   Jolanta Urbanik
   40240000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: zieleń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   http://m.greenpeace.org/poland/PageFiles/590405/Hotele-dla-zapylaczy-Zrob-to-sam.pdf

   Lokalizacja

   kampus główny UW

   hotele mogą być ulokowane w dowolnym miejscu ale tak, aby nie były narażone na zakłócanie bytowania mieszkańców - patrz Ogród Botaniczny UW.

   Koszt

   1. gotowa budka dla dzikich zapylaczy kosztuje ok. 100 PLN Planowane jest zainstalowanie na początek 50 takich budek 50x100= 5000 PLN 2. łąka kwietna koszt założenia łąki - Założenie 100 m2 łąki to ok. 1.500 zł. To kwota zakładająca przygotowanie terenu przez profesjonalną firmę (ok. 1.300 zł) i zakupiony materiał siewny (ok. 200 zł). 10 lat utrzymania łąki i jej założenia to 1500 + 1100 =


   Całkowity koszt projektu: 6 500,00 PLN

   Utrzymanie łąki przez 10 lat - 10x 110 = 1100 PLN roczny koszt utrzymania: przy założeniu, że łąka będzie wymagała dwóch koszeń w sezonie i podlejemy ją 4 razy (pierwszy raz przy wysiewie i kolejne 3 razy interwencyjnie), za roczne utrzymanie łąki wieloletniej zapłacimy ok. 110 zł, jeśli do koszenia zatrudnimy firmę.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 110,00 PLN