Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania. 


  • W marcu 2018 r. będziemy obchodzić 50. rocznicę wystąpień studenckich 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim, które zapoczątkowały masowe protesty studentów i intelektualistów w całej Polsce przeciw polityce kulturalnej ówczesnej władzy, cenzurze, łamaniu wolności słowa, swobodnemu wyrażaniu opinii, w obronie kultury i swobód obywatelskich. Dlatego jako przedstawiciele studentów naszej Alma Mater, ale także artyści z pasji i potrzeby serca spełniający się w jednostkach kulturalnych UW chcielibyśmy stworzyć duże widowisko artystyczne przybliżające naszemu pokoleniu tamte wydarzenia, młodzieńcze idee i studenckie marzenia z punktu widzenia muzyki, teatru, poezji.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Wydarzenie artystyczne upamiętniające 50. rocznicę wydarzeń marcowych 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

   Autor projektu

   Agata Gontarczyk
   21040000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: rocznica, kultura, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   W marcu 2018 r. będziemy obchodzić 50. rocznicę wystąpień studenckich 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim, które zapoczątkowały masowe protesty studentów i intelektualistów w całej Polsce przeciw polityce kulturalnej ówczesnej władzy, cenzurze, łamaniu wolności słowa, swobodnemu wyrażaniu opinii, w obronie kultury i swobód obywatelskich. Był to pierwszy na taką skalę protest młodych ludzi, który zrodził pokolenie ludzi niegodzących się na zastaną sytuację społeczno-polityczną PRL, których bunt i niezadowolenie przebudzone w 1968 roku narastało w kolejnych latach, kumulując się w działaniach opozycyjnych okresu Solidarności i jawnej walce o obalenie systemu komunistycznego w Polsce. Skutkiem marca 1968 roku było relegowanie z Uniwersytetu Warszawskiego tysięcy studentów, rozwiązanie niektórych kierunków studiów, zwalnianie pracowników naukowych, w tym wielu wybitnych przedstawicieli nauki, a w konsekwencji represje, szykany i emigracja. Jako społeczność akademicka naszym obowiązkiem, ale i zwykłym odruchem ludzkim każdego z nas jest pamiętać o tamtych wydarzeniach i tamtych skrzywdzonych ludziach. Zwłaszcza w obliczu problemów i zjawisk rodzących się we współczesnym świecie. Dlatego jako przedstawiciele studentów naszej Alma Mater, ale także artyści z pasji i potrzeby serca spełniający się w jednostkach kulturalnych UW chcielibyśmy stworzyć duże widowisko artystyczne przybliżające naszemu pokoleniu tamte wydarzenia, młodzieńcze idee i studenckie marzenia z punktu widzenia muzyki, teatru, poezji. Kultura, u podstaw której zrodził się bunt studentów pół wieku temu, będzie najlepszym - politycznie neutralnym, nie wzniecającym podziałów i nie budzącym skrajnych, jednostronnych stanowisk - sposobem upamiętnienia Marca’68. W naszych niespokojnych czasach właśnie poprzez kulturę chcemy wyrazić naszą pamięć, szacunek, ale i nadzieję, że tamte wydarzenia już się nie powtórzą.

   Lokalizacja

   Biblioteka Uniwersytecka/ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

   Koszt

   Aby nasze przedsięwzięcie mogło służyć jak największej liczbie odbiorców chcielibyśmy je zarejestrować, a powstałe w ten sposób płyty przekazać naszym uczelnianym bibliotekom, Biuru Promocji UW, aby rozpowszechniało je wszystkim zainteresowanym, a także rozesłać do warszawskich szkół średnich jako element promocji historii i kultury naszego Uniwersytetu. Koszt ok. 40.000 zł, tj. zaproszenie do udziału w widowisku profesjonalnych instrumentalistów, kompozytora muzyki i innych twórców, zorganizowanie oświetlenia i nagłośnienia widowiska, rejestracja widowiska, produkcja i wydanie płyt wraz z dołączoną broszurą.


   Całkowity koszt projektu: 40 000,00 PLN