Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: sprawa została przekazana do uwzględnienia w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego UW.


  • Celem projektu jest stworzenie w ramach systemu informatycznego do obsługi budżetu partycypacyjnego (SI) strony internetowej na której osoba zgłaszająca projekt będzie zbierać głosy poparcia wymagane dla projektu na stronie internetowej, która automatycznie wypełni wymagane dane.Obecnie sposób zbierania poparcia opiera się na papierze i ręcznych podpisach.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Elektroniczna lista poparcia projektu do budżetu partycypacyjnego

   Autor projektu

   Tadeusz Serwatka
   93000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Celem projektu jest stworzenie w ramach systemu informatycznego do obsługi budżetu partycypacyjnego (SI) strony internetowej na której osoba zgłaszająca projekt będzie zbierać głosy poparcia wymagane dla projektu na stronie internetowej, która automatycznie wypełni wymagane dane. Projektodawca po zgłoszeniu projektu mógłby wysłać email do osób potencjalnie zainteresowanych, email zawierający nazwę projektu, prośbę o poparcie oraz link do strony www - elektronicznej listy poparcia projektu. Osoba popierająca projekt, po zalogowaniu wyraziłaby poparcie poprzez kliknięcie. Dane wymagane przez regulamin, tj. „jednostka organizacyjna UW”, „PESEL/nr albumu” będą się pobierać automatycznie po zalogowaniu. Projekt obejmuje utworzenie strony i powiązanie z SI oraz wytworzenie automatu, który po zalogowaniu pobierze wymagane dane z systemów informatycznych (np. USOS) i prześle do formularza – strony www.

   Lokalizacja

   Uniwersytet Warszawski

   Koszt

   Koszt wytworzenia strony w ramach SI 500 Koszt wytworzenia mechanizmu pobierania danych 3500


   Całkowity koszt projektu: 4 000,00 PLN