Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: istnieje ścieżka zgłaszania koniecznych szkoleń dla pracowników UW. Projekt został skierowany do głównego specjalisty ds. szkoleń.  • Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia SharePoint zgodnie z potrzebami jednostek.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Szkolenie z SharePoint dla administracji UW

   Autor projektu

   Tadeusz Serwatka
   93000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja:
   Charakter: ogólnouniwersytecki, realizuje potrzeby grupy osób

   SharePoint staje się coraz bardziej popularnym narzędziem na UW, a wykorzystywany jest zasadniczo jedynie jako biblioteka dokumentów. SharePoint posiada o wiele większe możliwości ułatwiające pracę biurową, jednak z powodu braku wiedzy nie są one wykorzystywane. W ramach projektu po zidentyfikowaniu potrzeb jednostek, należy określić zakres szkolenia, dokonać wyboru trenera/firmy i przeprowadzić szkolenie. Szacuję, że w 3-dniowym szkoleniu będzie uczestniczyć 10-12 osób. Szkolenie odbędzie się na terenie UW.

   Lokalizacja

   Uniwersytet Warszawski

   Koszt

   Identyfikacja potrzeb i wybór trenera/firmy 2000 Przeprowadzenie szkolenia 13 000


   Całkowity koszt projektu: 15 000,00 PLN