Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony ze względu na brak listy poparcia.

  Projekt ingeruje znacznie w strukturę i formę architektoniczną budynku, co wymagałoby zgody architekta budynku.

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Stanowisko Akademickiej Biblioteki Cyfrowej nie jest oznakowane w odpowiedni sposób. Brakuje widocznego, wyczuwalnego dotykowo, logicznego oznakowania drogi, prowadzącej już od wejścia do BUW (prowadnice w ciągu komunikacyjnym + podwieszane tabliczki o odpowiednim kontraście). Ponadto brakuje szklanej lady czy drzwi odgradzających pracowników od strefy Wolnego Dostępu BUW.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Dostosowanie stanowiska ABC w BUW

   Autor projektu

   Paweł Tertelis
   05000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: realizuje potrzeby grupy osób

   Najważniejszym etapem prac jest montaż prowadnic umieszczonych w podłodze w ciągu komunikacyjnym od windy do stanowiska, a także montaż tablic informacyjnych podwieszanych spełniających warunki dostępności dla osób słabowidzących (odpowiedni schemat kontrastu) lub dla przewodników osób niewidomych. Nadto istotnym elementem jest uzupełnienie stanowiska ABC UW o szklany blat (o wymiarach 2,7 x 0,3), który jest zastosowany przy innych stanowiskach w Wolnym Dostępie BUW. Obecnie nie ma możliwości położyć dokumentów czy innych rzeczy podręcznych, w tym urządzeń technicznych wspierających osoby niepełnosprawne. Trzecim elementem kończącym dostosowanie stanowiska jest zamontowanie drzwi PCV (lub szklanych) dostosowanych do wejścia (o wymiarach 0,75 x 1,05 m) i wysokości lady, tak by zapewnić bezpieczeństwo danych przechowywanych na komputerach w Wolnym Dostępie BUW (brak w tym miejscu monitoringu). Drzwi będą zarazem krawędzią dla osób niewidomych poruszających się o lasce, ułatwiające nawigację i orientację w topografii BUW.

   Lokalizacja

   BUW, Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

   Stanowisko Akademickiej Biblioteki Cyfrowej UW nie jest częścią BUW choć mieści się w budynku BUW przy ul. Dobrej. Stanowisko umieszczone jest na poziomie II (3 kondygnacja budynku) w narożniku budynku z dala od wind, w dodatku nie jest położone w linii prostej co dodatkowo utrudnia osobom niewidomym i słabowidzącym dotarcie do szukanego miejsca.

   Koszt

   SZLAKI KOMUNIKACYJNE oznaczenia kontrastowe (tablice podwieszane, oklejenie krawędzi) 400 PLN BRUTTO oznaczenia dotykowe (ścieżka dotykowa 50 mb) = 6000 PLN BRUTTO WINDY oznaczenia kontrastowe (tablice podwieszane, oklejenie krawędzi) 400 PLN BRUTTO oznaczenia dotykowe 0 PLN BRUTTO STANOWISKO ABC UW oznaczenia kontrastowe (tablice podwieszane, oklejenie krawędzi) 200 PLN BRUTTO oznaczenia dotykowe 0 PLN BRUTTO drzwi (PCV) 1500 PLN BRUTTO szklany blat 1500 PLN BRUTTO


   Całkowity koszt projektu: 10 000,00 PLN

   brak kosztów utrzymania


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 10,00 PLN