Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania.


  • Projekt adresowany do społeczności uniwersyteckiej na wszystkich kampusach. Główne cele: 1. stworzenie miejsc do siedzenia w przestrzeniach publicznych UW 2. stworzenie udogodnień dla ciężarnych, matek karmiących oraz opiekunów z małymi dziećmi. Innowacja społeczno-infrastrukturalna wyznaczająca nowe standardy. Zarazem przyczynek do dyskusji o roli opiekunów na uczelniach wyższych oraz inicjator dalszych działań.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Uniwersytecka przestrzeń przyjazna rodzicom. Działania partycypacyjne na UW

   Autor projektu

   Mariusz Wieczorek

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń społeczna, przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Proponowany projekt wychodzi naprzeciw siedmiu oczekiwaniom społeczności akademickiej: 1. Stanowi odpowiedź na niewystarczającą ilość miejsc do siedzenia w przestrzeniach publicznych Uniwersytetu; 2. Stanowi udogodnienie dla rodziców maluchów będące zarazem odważną decyzją wyjścia i dostrzeżenia potrzeb rodziców na Uniwersytecie (przełamuje społeczne tabu, jakim jest kobieta karmiąca oraz opiekun przewijający swoje dziecko w miejscu publicznym). Stanowi innowację społeczną - dotychczas żaden Uniwersytet w Polsce nie posiada ławki dedykowanej dla opiekunów z dziećmi; 3. Jest przyczynkiem do dyskusji o roli opiekunów na uniwersytecie, łączeniu ról studenta/doktoranta, rodzica oraz pracownika (work-care balance). Tym samym… 4. …Odpowiada na kryzys nauk społecznych – w programie rozwoju Uniwersytetu jako cel główny (punkt 1.1.) jako priorytet wskazano stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia badań humanistycznych i społecznych, ożywienie ich potencjału oraz włączenie do innowacyjnych, eksperymentalnych programów zwiększając tym samym rolę uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych; 5. Rozszerza myślenie o Life Long Learning – wprowadzając infrastrukturę umożliwiającą elastyczne uczenie się; 6. Jest nowym sposobem ujęcia trzeciej misji uniwersytetów poprzez uwypuklenie roli społeczności lokalnej (pamiętajmy, że oprócz osób studiujących i pracujących na UW przez kampus przechodzi bardzo wielu spacerowiczów, w tym gro turystów); 7. Odpowiada na zidentyfikowane wyzwania o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju, szczególnie w dziedzinie działania na rzecz zmiany kulturowej i społecznej w sferze życia publicznego. Feminizacja studiów jest faktem. Zarazem systemowe wsparcie dla naukowczyń umożliwiające im powrót do pracy/nauki jest niewystarczające. Badania prowadzone przez różne instytucje oraz grupy autorów wskazują, że studiujący rodzice oczekują od uczelni wsparcia ich działań w łączeniu ról, nie taryfy ulgowej, jak się powszechnie uważa (patrz projekt: Uczelnia Przyjazna Rodzicom). Wprowadzenie proponowanych w projekcie ławek na kampusach zwiększy wewnętrzną mobilność, a tym samym będzie możliwa aktywizacja społeczności UW (o roli miejsc do siedzenia patrz publikacje: Skibińska, Wieczorek (red.) „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławkach (nie) chce się siedzieć?” oraz Gehl „Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych”). Rozwiązania infrastrukturalne skierowane do osób z niepełnosprawnościami stanowią prawnie usankcjonowaną normę z której rodzice także częściowo korzystają – głównie są to: podjazdy, szersze drzwi, windy (UW jest Liderem Dostępności). Podobnie projekt ławek dedykowany jest opiekunom z dziećmi, lecz przeznaczony jest dla całej społeczności akademickiej, tak też użytkowników przestrzeni publicznej Uniwersytetu. Z ławek mogą bowiem korzystać zarówno opiekunowie z dziećmi (np. oczekujący na partnerkę/partnera, gdy jest na zajęciach), studenci i pracownicy w czasie wolnym, jak i turyści licznie zwiedzający przestrzenie uniwersyteckie. Proponujemy regulaminowe zastrzeżenie obejmujące zakaz palenia na tych ławkach oraz pierwszeństwo korzystania dla opiekunów z dzieckiem/dziećmi. Projekt ten w zamierzeniu jest forpocztą zmian społecznych stwarzających przyjazne środowisko studiowania, pracy i rozwoju – obok ambicji, dążeniu do doskonałości i otwartości sprzyjające także wdrażaniu oryginalnych pomysłów i nie wypadaniu (głównie naukowczyń) z torów kariery - by decyzja między kontynuowaniem kariery naukowej a opieką nad potomstwem nie przekreślała tej pierwszej. Projekt powstał w wyniku konsultacji z różnymi przedstawicielami środowiska akademickiego z których część stanowią opiekunowie dzieci do lat trzech. Etapy realizacji: 1. Zamówienie ławek, foteli, przewijaków, koszy, podkładów, worków 2. Dostawa i montaż w przestrzeniach poszczególnych Wydziałów/Kampusów 3. Użytkowanie/eksploatacja przez społeczność uniwersytecką

   Lokalizacja

   Kampus Centralny, Kampus Powiśle, Kampus Ochota, IS UW na Karowej 18, Wydział Artes Liberales, Wydział Zarządzania, Wydział Pedagogiczny

   Ławki o handlowej nazwie "ławki dla karmiących mam" zlokalizowane zostaną w ogrodzie Artes Liberales, ogrodzie Wydziału Zarządzania, patio IS UW na Karowej - po 1 sztuce Ogrody BUW, Kampus Centralny - po 2 sztuki Kampus Ochota - 3 sztuki Wygodne fotele do karmienia w zależności od możliwości przestrzennych wydziałów - biorąc pod uwagę powierzchnię budynków (m.in. Wydział Zarządzania) oraz przestrzenny układ budynków składających się na wydział (np. Instytut Filozofii mieści się przy Krakowskim Przedmieściu 3, Instytut Socjologii przy Karowej 18) - preferowana lokalizacja na korytarzu w ustronnym miejscu. Przewijaki w miarę możliwości zlokalizowane poza toaletami dla niepełnosprawnych. Uzasadnienie patrz np. kampania "When nurture calls" z maja 2014 roku autorstwa Johnathan Wenske i Kris Haro.

   Koszt

   Koszt jednorazowego zakupu: 1. Przewijaki poziome mocowane do ściany, wykonane z polietylenu (odporny na bakterie i grzyby) - 1300 PLN/sztuka z transportem i montażem x 16 sztuk = 20 800 PLN 2. Podkłady higieniczne (prześcieradła) do przewijaków (opakowanie 50 sztuk) - 55 PLN/sztuka (opakowanie) x 205 sztuk (opakowań) = 11 275 PLN 3. Kosz na odpady higieniczne 60 l (spełniający standardy do toalet o dużym natężeniu ruchu, zawierający przykrywkę zakrywającą zawartość wnętrza oraz haki zapobiegające ześlizgiwaniu się worka podczas użytkowania) - 391 PLN/sztuka x 16 sztuk = 6256 PLN 4. Worki do kosza (opakowanie 250 worków) - 170 PLN/sztuka (opakowanie) x 80 sztuk (opakowań) = 13 600 PLN 5. Naklejka informacyjna oznaczenie toalety/pomieszczenia "Przewijak dla dziecka" - 3 PLN/sztuka x 16 sztuk = 48 PLN 6. Ławki zewnętrzne ustawione naprzeciwko siebie z przewijakiem, zadaszone ("dla matek karmiących") z dostawą i montażem - 7 000 PLN/sztuka x 10 sztuk = 70 000 PLN (zakładając zmiany cen surowców od października do maja; realny koszt może być inny) 7. Naklejka informacyjna "zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych" do przymocowania do ławek - 4 PLN/sztuka x 10 sztuk = 40 PLN 8. Kosz zewnętrzny blaszany z zadaszeniem (do ustawienia przy ławkach, z transportem i montażem) - 550 PLN/sztuka x 10 sztuk = 5500 PLN 9. Fotel z pufą wygodny dla matek karmiących (wersja w projekcie: model "pływający") - 1400 PLN/sztuka x 16 sztuk = 22 400 PLN 10. Koszty transportu oraz montażu artykułów wyszczególnionych w punktach 1 – 9 wliczone w cenę jednostkową.


   Całkowity koszt projektu: 149 919,00 PLN

   Koszty eksploatacji (roczne): 1. Worki do koszy - 250 sztuk w paczce (kosz przy przewijaku wewnętrznym i zewnętrznym - ławka) - 170 PLN/paczka x 80 sztuk (opakowań) = 13 600 PLN 2. Podkłady higieniczne (prześcieradła) do przewijaka (jednorazowe, pakowane po 50 sztuk) - 55 PLN/opakowanie x 205 sztuk = 11 275 PLN 3. Czyszczenie ławek oraz uzupełnianie zapasów podkładów, opróżnianie koszy - można wpisać w roboczogodziny pracowników służb sprzątających na Wydziałach Przyjęte roczne założenia eksploatacji: Worki na śmieci: 80 opakowań x 250 sztuk = 20 000 worków Koszy na śmieci: 16 wewnątrz budynków + 10 na zewnątrz (przy ławkach) = 26 worków do włożenia na raz 20 000 worków/26 wsadów dziennie = ok. 769 worków na jeden kosz rocznie/ponad 3 worki do zużycia dziennie (na Kampusach są miejsca o różnym natężeniu ruchu - uśredniłem szczególnie uczęszczane z mało popularnymi, gdzie worków może być zużywanych od 0 do 3 dziennie, także sezonowe użytkowanie przewijaków przy ławkach) Podkłady higieniczne (prześcieradła) - większość przewijaków na rynku posiada kieszenie przystosowane do przechowywania podkładów. Założono zużycie w ilości 640 podkładów/przewijak (wewnętrzny) - uśredniona wartość: 2,5 sztuki na 1 dzień roboczy (w 2018 roku: 251 dni roboczych). Uwaga dodaktowa: w większości przypadków rodzice noszą ze sobą podkład wielokrotnego użytku.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 24 875,00 PLN