Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: jest technicznie niewykonalny w ciągu jednego roku i przy kosztorysie poniżej 150 000 zł. Zwracamy uwagę na znaczne niedoszacowanie kosztów. Zwracamy uwagę, że problem może być rozwiązany poprzez stworzenie aplikacji multimedialnej.


  • Projekt zakłada zainstalowanie trzech infokiosków na terenie kampusu głównego UW, przystosowanych do korzystania również przez osoby niepełnosprawne. Tablice pozwoliłyby na łatwy dostęp do informacji pomagającej w orientacji na terenie kampusu. Informacje prezentowane byłyby zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Autorzy: Robert Ignatowicz, Kamila Cholawo-Sosnowska, Agnieszka Ligęza (Biuro ds. Rekrutacji)

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Interaktywne tablice informacyjne (infokioski) na kampusie głównym UW

   Autor projektu

   Robert Ignatowicz
   05000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Kampus główny UW, wraz z sąsiadującymi z nim budynkami Uniwersytetu, stanowi dla osób, które po raz pierwszy goszczą na jego terenie, nieprzejrzysty labirynt budynków. Dotyczy to zarówno osób aplikujących na studia, jak również nowo przyjętych studentów (w tym goszczących na UW studentów programów, takich jak Erasmus czy MOST), a także uczestników konferencji naukowych lub wydarzeń kulturalno-artystycznych oraz turystów. Interaktywny system informacyjny, zawierający między innymi: plan kampusu, informacje o budynkach i mieszczących się w nich wydziałach, biurach oraz salach wykładowych, a także wskazówki dotyczące drogi do wybranego miejsca, wspomógłby te osoby w szybkim odnalezieniu się na terenie naszej Uczelni. Byłby dla nich dużą pomocą, a jednocześnie ukazywałby technologiczną aktualność wdrażanych przez Uniwersytet rozwiązań. Infokioski mogłyby zawierać również dodatkowe treści multimedialne dotyczące np. historii Uniwersytetu, aktualnych wydarzeń, co byłoby przydatne dla odwiedzających Uniwersytet gości, również z zagranicy.

   infokiosk.png

   Lokalizacja

   Kampus główny UW

   Proponujemy umieszczenie ww. tablic przy obu wejściach na kampus główny (brama główna, wejście od ul. Oboźnej), jak również przy budynku starej Biblioteki UW. W ewentualnej następnej fazie projektu (po zrealizowaniu przedstawionego wyżej planu) będzie można zastanowić się nad ustawieniem kolejnych infokiosków na pozostałych kampusach UW.

   Koszt

   Szacunkowa cena jednego infokiosku dostosowanego do pracy w warunkach zewnętrznych to ok. 20 000 zł. Zakup trzech komputerów obsługujących infokioski: 3 x 2 000 zł. Stworzenie odpowiedniej aplikacji z opcją jej serwisowania i aktualizacji: ok. 25 000 zł.


   Całkowity koszt projektu: 91 000,00 PLN

   Jeżeli informacja prezentowana w infokioskach będzie uzupełniana przez wewnętrzną jednostkę UW, to pozostają jedynie opłaty serwisowe oprogramowania, jak również koszty sporadycznej naprawy komputerów.