Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Ze względów formalnych - ograniczenie dostępu do korzystania, czyli niespełnienie kryterium ogólnodostępności - nie może on zostać poddany dalszej procedurze. Zachęcamy jednak do modyfikacji projektu, aby kryterium to zostało spełnione.  • 1. modernizacja szlabanu zamykającego wjazd do części kampusu Ochota, od strony ul.Pasteura: przystosowanie szlabanu do otwierania za pomocą pilota 2. zakup pilotów dla pracowników/studentów okolicznych wydziałów UW

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   kampus Ochota: otwierany szlaban

   Autor projektu

   Sławomir Lasota
   10000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   1. modernizacja szlabanu zamykającego wjazd do części kampusu Ochota, od strony ul.Pasteura: przystosowanie szlabanu do otwierania za pomocą pilota 2. zakup pilotów dla pracowników/studentów okolicznych wydziałów UW

   Lokalizacja

   ul.Pasteura, wjazd na kampus Ochota

   Koszt

   brak danych


   Całkowity koszt projektu: 1 500,00 PLN

   Koszt jednorazowy (szacunkowy) modernizacji szlabanu. Koszt pilotów pokryty zostałby przez użytkowników.