Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania. 


  • Projekt mający na celu stworzenie dla społeczności UW strefy relaksu oraz przestrzeni do spotkań na świeżym powietrzu, integracji pod chmurką, której dziś na UW tak bardzo brakuje. Rozstawienie leżaków i stolików, utworzy swoistą enklawę ciszy i spokoju w samym centrum miasta. Strefa to szansa na ożywienie i uatrakcyjnienie miejsca otoczonego smutnymi, choć kolorowymi samochodami.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Strefa "Leżak UW"

   Autor projektu

   Paulina Bełdyga

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: integracja społeczności akademickiej
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Istotą projektu jest stworzenie w przestrzeni Kampusu Centralnego ogólnodostępnego miejsca, w którym studenci oraz pracownicy UW będą mogli spędzić czas na świeżym powietrzu, w nieco innej formie niż ta dotychczas oferowana. Bo czy odpoczynek na twardej ławce, to w ogóle odpoczynek? :) Ustawienie leżaków oraz drewnianych skrzynek, stanowiących rodzaj stolików, utworzy na mapie UW punkt, który umożliwi dłuższą lub krótszą chwilę odpoczynku osobom w różnym wieku, stanie się miejscem do spotkań i spędzania czasu na terenie Uczelni nie tylko w godzinach zajęć czy pracy, ale również w czasie wolnym. Strefa „Leżak UW” stanie się skutecznym narzędziem integracji studentów i pracowników. Dodatkowo, rozwiązanie to może stać się jednym ze sposobów walki z negatywnymi skutkami stresu, co wpłynie na wyniki osiągane zarówno przez studentów, jak i pracowników. Strefa „Leżak UW” ma szansę stać się ulubionym miejscem spotkań społeczności uniwersyteckiej, zakochanej w bliskości przyrody (nawet jej małego elementu) czy po prostu spragnionej trochę innej formy odpoczynku niż twarde ławki. Ze utworzonego miejsca relaksu będzie mogła korzystać każda osoba odwiedzająca Kampus, niezależnie czy wizyta będzie miała charakter naukowy, zawodowy czy turystyczny. A jeśli akurat zdarzy się, że wszystkie leżaki będą zajęte? Bez obaw! W Strefie będzie można również usiąść na własnym kocu. Strefa „Leżak UW” nie zostawi nikogo, kto będzie w potrzebie odpoczynku czy interakcji z innymi osobami. :) To tu będzie punkt, w którym naładujemy nasze wewnętrzne akumulatory, tak potrzebne do codziennego działania. 6.1. Zakres przedmiotowy projektu Ustawienie 10 leżaków oraz 6 drewnianych skrzynek po owocach, pełniących funkcję eco-stoliczków. 6.2. Problemy/wyzwania, które zostaną rozwiązane w związku z jego realizacją Kampus Centralny, mimo że jest miejscem nauki oraz pracy kilku tysięcy ludzi, stanowi jednocześnie pewną enklawę w środku miasta. Warto wykorzystać ten atut i stworzyć przestrzeń, która umożliwi zatrzymanie się w nieustającym biegu, złapanie oddechu i dystansu do codziennych kłopotów i problemów, naładowanie baterii na dalszą część dnia. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni obniża poziom stresu, uspokaja, pozwala na regenerację sił, a więc podnosi efektywność podejmowanych wysiłków. Strefa „Leżak UW” jest szansą na stworzenie na Kampusie – stosunkowo niedużym kosztem – atrakcyjnej przestrzeni do relaksu, dedykowanej całej społeczności akademickiej. Jest to szansa na ożywienie i uatrakcyjnienie miejsca otoczonego smutnymi, choć kolorowymi samochodami. 6.3. Sposób w jaki zostanie zapewniona dostępność do rezultatów projektu oraz/lub uczestnictwo w nim jak najszerszej części społeczności akademickiej Specyfika projektu zakłada, że jest on sam z siebie ogólnodostępny. 6.4. Korzyści społeczności akademickiej, które osiągnie ona w wyniku realizacji projektu Strefa „Leżak UW” to: sposób na relaks i odstresowanie. miejsce spotkań różnych grup osób związanych z UW daje szansę na większą integrację środowiska, punkt na mapie Uczelni, który sprawia, że na UW nie tylko się studiuje czy pracuje, ale też można spędzić przyjemnie czas poza godzinami zobowiązań. 6.5. Etapy realizacji projektu I etap – Zakup leżaków oraz skrzynek po owocach, II etap – Rozstawienie leżaków oraz skrzynek

   Lokalizacja

   Kampus Główny

   Zadrzewiony teren przed budynkiem Wydziału Historycznego.

   Koszt

   Wskazane kwoty są szacunkowe (maksymalne). 1. Zakup leżaków: 150 zł x 10 szt. = 1 500 zł 2. Zakup skrzynek-stolików: 25 zł x 6 szt. = 150 zł Łączny koszt: 1 650 zł


   Całkowity koszt projektu: 1 650,00 PLN

   Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach: Kosztem utrzymania jest przechowanie leżaków oraz skrzynek. Może być to zrobione w ramach zasobów uniwersyteckich (pomieszczeń). Koszt eksploatacji to także ewentualny zakup zużytych rzeczy w Strefie „Leżak UW” – ok. 500 zł


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 500,00 PLN