Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: nie spełnia kryterium ogólnodostępności (działalność bibliotek wydziałowych skierowana jest do studentów i pracowników naukowych macierzystych wydziałów, z wyłączeniem osób spoza wydziałów oraz pracowników administracyjnych), ponadto budynek jest zamykany i nie funkcjonuje 24 godziny na dobę, co jest istotą projektu. Projekt jest częścią szerszego planu rozwoju bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i powinien być realizowany z innych środków.

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW. Decyzja o odrzuceniu została podtrzymana.

  Dziękujemy za złożenie projektu. 


  • Przedmiotem projektu jest całodobowa, samoobsługowa wrzutnia do zwrotu książek. Głównym celem jego realizacji będzie zapewnienie jak najszerszej publiczności czytelniczej nieograniczonego dostępu do wiedzy zgromadzonej w zasobach Biblioteki Wydziału Zarządzania UW. Projekt jest zgodny z misją i statutem UW. Realizowany będzie w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Koszt projektu 149 760 PLN.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Biblioteczna wrzutnia – urządzenie do samoobsługowego, całodobowego zwrotu książek z wykorzystaniem technologii RFID

   Autor projektu

   Ewa Florek

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Biblioteka Wydziału Zarządzania UW w perspektywie programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” Już wkrótce kampus Służewiec wzbogaci się o nowe inwestycje: • modernizację budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Szturmowej 4 (2020-2023), • dwa nowe obiekty osiedla akademickiego (2021-2025), • Oficynę Wydawniczą przy ul. Smyczkowej 5/7 (2017-2019). Cieszymy się z rozwoju naszego kampusu. Jednak musimy zapobiec sytuacji, w której ze względu na wzmożony ruch czytelniczy, spadnie poziom jakości świadczonych przez nas usług. Program wieloletniego rozwoju Biblioteki Wydziału Zarządzania UW na lata 2016–2025 W czerwcu 2016 r. opracowano program wieloletniego rozwoju Biblioteki Wydziału Zarządzania UW na lata 2016–2025. Głównym jego zadaniem jest uruchomienie Systemu monitorowania ruchu księgozbiorów w technologii RFID. System ten umożliwia sprawniejsze zarządzanie zbiorami (oszczędność czasu i zwiększenie produktywności). Zwiększa też wygodę klientów ułatwiając wyszukiwanie książek (lepsze wykrywanie błędów ich ustawienia w magazynie z wolnym dostępem do półek) oraz szybszy ich zwrot/wypożyczenie o dowolnej porze (usprawnia obsługę klientów i powrót książki do czytelniczego obiegu). Ze względu na modułową budowę systemu, jego wdrożenie może następować etapami. Informacje o stopniu zaawansowania realizacji zadania W 2012 r. kupiliśmy 50 000 etykiet RFID oraz sprzęt i oprogramowanie do ich kodowania. Wydatkowaliśmy na ten cel 95 655,00 PLN. uzyskanych ze środków własnych Wydziału Zarządzania UW. Obecnie cały księgozbiór Biblioteki WZ UW zawiera zakodowane etykiety RFID i jest przygotowany do wdrażania następnego etapu systemu. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest instalacja całodobowej, samoobsługowej bibliotecznej wrzutni do zwrotu książek. Główny cel realizacji projektu Celem głównym realizacji projektu „Biblioteczna wrzutnia” będzie zapewnienie jak najszerszej publiczności czytelniczej nieograniczonego dostępu do wiedzy zgromadzonej w zasobach Biblioteki Wydziału Zarządzania UW. Cele szczegółowe • zapewnienie całodobowej obsługi czytelników przez usytuowanie samoobsługowego urządzenia w budynku Wydziału Zarządzania UW poza pomieszczeniami Biblioteki, • zapewnienie obsługi czytelników zagranicznych przez wielojęzyczny interfejs użytkownika, • znaczne skrócenie czasu powrotu książki do obiegu czytelniczego, • dostosowanie Biblioteki WZ UW do wymogów standardów międzynarodowych, • innowacyjne wdrożenie technologii RFID (możliwe do zastosowania w innych bibliotekach UW). Opis projektu – Biblioteczna wrzutnia Wrzutnia mechaniczna RFID do samodzielnych zwrotów z zamykanym otworem wrzutowym zawiera: czytniki zwrotu książek, aplikację, obudowę do zamontowania w ścianie, monitor dotykowy SAW, taśmociąg, czytnik kart bibliotecznych, drukarkę potwierdzeń, komputer PC. Wrzutnia identyfikuje woluminy i przesyła komunikat o zwrocie książki na konto biblioteki. Użytkownik komunikuje się z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. Wymagane działanie: • urządzenie po kontroli i odrzuceniu nieuprawnionych zwrotów, przesuwa taśmociągiem książki do wewnątrz, gdzie wpadają do wózka transportowego z samoczynnie uchylającym się dnem, • woluminy będące wewnątrz wrzutni są „przenoszone” z konta czytelnika na konto biblioteki, równocześnie następuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID – po przejściu przez urządzenie, książka jest gotowa do odstawienia na półkę i dalszego wypożyczenia, • wymagany jest wielojęzyczny interfejs użytkownika (języki do wyboru przez bibliotekę), • oprogramowanie wrzutni wykazujące zwroty i monitorujące ewentualne nieprawidłowości, • urządzenie dopuszczające zwroty tylko uprawnionym osobom lub komukolwiek (do wyboru przez bibliotekę), • możliwość wyboru przez użytkownika pobrania paragonu kontrolnego lub nie, • strefowe czytniki RFID wykrywające ewentualne nieprawidłowości przy zwrotach bez możliwości przyjęcia zwrotu omyłkowego, • taśmowy, dwukierunkowy podajnik książek z płynną regulacją prędkości, • możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzenia, • sprawdzanie stanu konta czytelnika z możliwością wydruku,

   wrzutnia_ponad500.docx

   Lokalizacja

   Budynek „C”, ul. Szturmowa 1/3

   Usytuowanie wrzutni na terenie Wydziału Zarządzania UW poza pomieszczeniami Biblioteki, budynek „C”, V piętro

   Koszt

   Przygotowanie projektu architektonicznego, przeprowadzenie uzgodnień, materiały budowlane: 6 000 PLN (brutto) Adaptacja pomieszczenia - malowanie pomieszczenia: 5 000 PLN (brutto) - inne roboty budowlane: 5 000 PLN (brutto) Przygotowanie dokumentacji przetargowej: 3 600 PLN (brutto) Wrzutnia: 119 310 PLN (brutto) Instalacja wrzutni, szkolenie personelu, konfiguracja z systemem VTLS/Virtua: 9 550 PLN (brutto) Przyłączenie do lokalnej sieci komputerowej: 500 PLN (brutto) (koszt własny Wydziału Zarządzania UW) Konfiguracja z systemem VTLS/Virtua po stronie BUW 800 PLN (brutto)


   Całkowity koszt projektu: 149 760,00 PLN

   Koszt zasilania – sieć energetyczna: ok. 1 300 PLN (brutto) rocznie. Koszt serwisu: ok. 3 700 PLN (brutto) rocznie.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 000,00 PLN