Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony ze względu na brak listy poparcia.


  • Witam !!! Zgłaszam projekt sporządzenia wzoru pisania pracy licencjackiej / magisterskiej / doktorskiej

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Wzór pisanie pracy licencjackiej / magisterskiej / doktorskiej

   Autor projektu

   Tomasz Rusak
   91000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: Studenci i doktoranci, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: realizuje potrzeby grupy osób

   Zgłaszam projekt sporządzenia wzoru pisania pracy licencjackiej / magisterskiej / doktorskiej. Wykonanie przez Biuro Spraw Studentów (Sekcję Studentów) w porozumieniu z Samorządem Studentów i Sekcję studiów doktoranckich. Powinna taka Biała Księga, Mapa Drogowa wskazywać co i jak pisać przy użyciu jakich środków aby dobrze napisać pracę. Powinna zawierać część ogólną dotyczącą całego Uniwersytetu jak i część szczegółową związaną ze specyfiką każdego z Wydziałów (Inaczej będzie na Fizyce a inaczej na Filozofii). Powinien taki przewodnik PDF zawierać: wstęp, cel, tezy, odniesienia do literatury, metodologię zbierania danych, metodologię prowadzonych badań, wnioski, załączniki (spis: tabel, rysunków, wykresów, literatury, cytatów itp.) Student przychodząc na studia będzie wiedział od samego początku czego się od niego będzie wymagać na końcu studiowania. Zasady będą jasne czyste i przejrzyste i jest szansa że więcej studentów, tych którzy zaczynają studiować skończy studia. Każdy wydział lub każdy z profesorów lub doktorów powinien mieć taki zbiór zasad, wydobyć od nich sprawdzić nanieść uwagi dziekana i przekazać jednej osobie która będzie projekt koordynować Format: PDF, a na każdej stronie po skosie znak Wodny UNIWERSYTET WARSZAWSKI

   Lokalizacja

   Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

   Cały Uniwersytet Studenci i doktoranci

   Koszt

   Jedna osoba ze Sekcji studenckiej i jedna z sekcji doktoranckiej która zbierze materiały w jedno, korekta, sprawdzenie, weryfikacja i robimy PDF. 2 osoby po 1 dzień w tygodniu (1/5 etatu) = 2 x 1.000 zł = 2.000 x 1,2 (koszty płacy) x 13 = 31.200,00 zł


   Całkowity koszt projektu: 31,20 PLN

   Raz na 4 lata przy zmianie Władz dziekańskich korekta. 0,00 zł