Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Działania przewidziane w projekcie zlokalizowane poza zasobami UW w Warszawie - projekt odrzucony.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Projekt zakłada zakup 16 rowerów trekkingowych (8 rowerów damskich i 8 męskich), wraz z całorocznym serwisem, na wyposażenie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego (MOG), stacji terenowej WGSR UW w Murzynowie k. Płocka. Rowery będą dostępne dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego przebywających w MOG-u.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Rowery dla społeczności akademickiej – nauka, frajda i zdrowe życie

   Autor projektu

   Agata Korzeniecka
   19000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: sport, przestrzeń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Projekt ma na celu łączenie działalności edukacyjnej i naukowej z krzewieniem kultury fizycznej oraz promocją zdrowego stylu życia wśród studentów i pracowników przebywających w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie. MOG jest placówką terenową, w której corocznie odbywają się programowe praktyki i ćwiczenia terenowe, seminaria naukowe (pracowników i kół naukowych studentów WGSR), warsztaty, slajdowiska, kursy dla słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli i młodzieży szkolnej. Duża ich część przypada na sezon od wiosny do jesieni. W związku z tym, że formy edukacji terenowej i badania prowadzone są w otoczeniu stacji, zakup rowerów wpłynie na podniesienie efektywności pracy w terenie, będzie formą podnoszącą atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej placówki, pozwoli na wzmocnienie waloru krajoznawczo-rekreacyjnego zajęć. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego wśród gości MOG-u. Popularyzacja jazdy rowerem wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju, który zakłada harmonijny rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wypożyczenie roweru będzie następowało pod zastaw ważnej legitymacji studenckiej lub pracowniczej. Stacja dysponuje pomieszczeniami, które zapewnią bezpieczne i długotrwałe przechowywanie rowerów.

   Lokalizacja

   Murzynowo 34 09-413 SIKÓRZ

   MOG położony jest w strefie doliny Wisły (Zbiornik Włocławski), w zasięgu strefy chronionego krajobrazu, w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i pobliskich rezerwatów przyrody.

   Koszt

   cena jednostkowa roweru trekkingowego (niezbędne wyposażenie roweru: wbudowane oświetlenie przednie i tylne, 21 przerzutek, bagażnik) 1500 zł koszt całkowity 16 rowerów trekkingowych 16*1500 = 24 000 zł cena jednostkowa zapięcia rowerowego 50 zł koszt całkowity 16 zapięć rowerowych 16*50 zł = 800 zł cena jednostkowa rocznego serwisu roweru trekkingowego 200 zł koszt całkowity rocznego serwisu 16 rowerów trekkingowych 16*200 = 3200 zł koszt całkowity przechowania 16 rowerów 0 zł (MOG posiada wolne powierzchnie magazynowe)


   Całkowity koszt projektu: 28 000,00 PLN

   koszt całkowity rocznego serwisu 16 rowerów trekkingowych 16*200 = 3200 zł


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 3 200,00 PLN