Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: nie spełnia kryterium ogólnodostępności (działalność bibliotek wydziałowych skierowana jest do studentów i pracowników naukowych macierzystych wydziałów, z wyłączeniem osób spoza wydziałów oraz pracowników administracyjnych), ponadto budynek jest zamykany i nie funkcjonuje 24 godziny na dobę, co jest istotą projektu. Projekt jest częścią szerszego planu rozwoju bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i powinien być realizowany z innych środków.

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW. Decyzja o odrzuceniu projektu została podtrzymana.

  Dziękujemy za złożenie projektu.   • Przedmiotem projektu jest całodobowy, samoobsługowy książkomat do wypożyczania książek. Głównym celem jego realizacji będzie zapewnienie jak najszerszej publiczności czytelniczej nieograniczonego dostępu do wiedzy zgromadzonej w zasobach Biblioteki Wydziału Zarządzania UW. Projekt jest zgodny z misją i statutem UW. Realizowany będzie w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Koszt projektu 111 250 PLN.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Książkomat – urządzenie do samoobsługowego, całodobowego wypożyczania książek z wykorzystaniem technologii RFID

   Autor projektu

   Ewa Florek

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Biblioteka Wydziału Zarządzania UW w perspektywie programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” Już wkrótce kampus Służewiec wzbogaci się o nowe inwestycje: • modernizację budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Szturmowej 4 (2020-2023), • dwa nowe obiekty osiedla akademickiego (2021-2025), • Oficynę Wydawniczą przy ul. Smyczkowej 5/7 (2017-2019). Cieszymy się z rozwoju naszego kampusu. Jednak musimy zapobiec sytuacji, w której ze względu na wzmożony ruch czytelniczy, spadnie poziom jakości świadczonych przez nas usług. Program wieloletniego rozwoju Biblioteki Wydziału Zarządzania UW na lata 2016–2025 W czerwcu 2016 r. opracowano program wieloletniego rozwoju Biblioteki Wydziału Zarządzania UW na lata 2016–2025. Głównym jego zadaniem jest uruchomienie Systemu monitorowania ruchu księgozbiorów w technologii RFID. System ten umożliwia sprawniejsze zarządzanie zbiorami (oszczędność czasu i zwiększenie produktywności). Zwiększa też wygodę klientów ułatwiając wyszukiwanie książek (lepsze wykrywanie błędów ich ustawienia w magazynie z wolnym dostępem do półek) oraz szybszy ich zwrot/wypożyczenie o dowolnej porze (usprawnia obsługę klientów i powrót książki do czytelniczego obiegu). Ze względu na modułową budowę systemu, jego wdrożenie może następować etapami. Informacje o stopniu zaawansowania realizacji zadania W 2012 r. kupiliśmy 50 000 etykiet RFID oraz sprzęt i oprogramowanie do ich kodowania. Wydatkowaliśmy na ten cel 95 655,00 PLN. uzyskanych ze środków własnych Wydziału Zarządzania UW. Obecnie cały księgozbiór Biblioteki WZ UW zawiera zakodowane etykiety RFID i jest przygotowany do wdrażania następnego etapu systemu. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest instalacja całodobowego, samoobsługowego książkomatu do wypożyczania książek. Główny cel realizacji projektu Celem głównym realizacji projektu „Książkomat” będzie zapewnienie jak najszerszej publiczności czytelniczej nieograniczonego dostępu do wiedzy zgromadzonej w zasobach Biblioteki Wydziału Zarządzania UW. Cele szczegółowe • zapewnienie całodobowej obsługi czytelników przez usytuowanie samoobsługowego urządzenia w budynku Wydziału Zarządzania UW poza pomieszczeniami Biblioteki, • zapewnienie obsługi czytelników zagranicznych przez wielojęzyczny interfejs użytkownika, • znaczne skrócenie czasu powrotu książki do obiegu czytelniczego, • dostosowanie Biblioteki WZ UW do wymogów standardów międzynarodowych, • innowacyjne wdrożenie technologii RFID (możliwe do zastosowania w innych bibliotekach UW). Opis projektu – Książkomat Książkomat jest urządzeniem samoobsługowym pozwalającym na odbiór zamówionych w bibliotece egzemplarzy. Składa się z: 43 zamykanych na zamki elektromagnetyczne schowków oraz monitora z ekranem dotykowym, drukarki pokwitowań i czytnika kart bibliotecznych. Wymagane działanie: • czytelnik składa zamówienie na stronie bibliotecznej. Gdy książka jest gotowa do odbioru personel umieszcza ją w książkomacie. Zamówienie jest oznaczane w systemie bibliotecznym jako gotowe do odbioru, • system biblioteczny powiadamia czytelnika o możliwości odbioru egzemplarza, • czytelnik identyfikuje się w książkomacie przy pomocy karty bibliotecznej. Do otwarcia skrytki wymagana jest karta biblioteczna oraz PIN znany czytelnikowi, • książkomat automatycznie otwiera schowek z zamówioną książką, którą czytelnik odbiera, • wymagany jest wielojęzyczny interfejs użytkownika (języki do wyboru przez bibliotekę), • oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji na ekranie dotykowym urządzenia. Specyfikacja techniczna: • obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, • elektrozamki do każdej ze skrytek wraz ze sterowaniem, • drzwiczki do skrytek odporne na zniszczenie i wyposażone w uchwyt zagłębiony (tzn. nie wystający poza obrys urządzenia), • zasilanie napięciem standardowym 230V, 50Hz, • podłączenie do sieci komputerowej LAN, RJ45, • czytnik kart czytelnika dostosowany do wymogów biblioteki, • drukarka pokwitowań, wylot z drukarki iluminowany, • ekran LCD dotykowy o wielkości 19 cali, • komputer stacjonarny klasy PC.

   ksiazkomat_ponad500.docx

   Lokalizacja

   Budynek „C”, ul. Szturmowa 1/3

   Usytuowanie książkomatu na terenie Wydziału Zarządzania UW, budynek „C”, V piętro

   Koszt

   Przygotowanie projektu architektonicznego, przeprowadzenie uzgodnień, materiały budowlane: 10 000 PLN (brutto) Adaptacja pomieszczenia - malowanie pomieszczenia: 5 000 PLN (brutto) - inne roboty budowlane: 5 000 PLN (brutto) Przygotowanie dokumentacji przetargowej: 3 600 PLN (brutto) Książkomat: 79 950 PLN (brutto) Instalacja książkomatu, szkolenie personelu, konfiguracja z systemem VTLS/Virtua: 6 400 PLN (brutto) Przyłączenie do lokalnej sieci komputerowej: 500 PLN (brutto) (koszt własny Wydziału Zarządzania UW) Konfiguracja z systemem VTLS/Virtua po stronie BUW 800 PLN (brutto)


   Całkowity koszt projektu: 111 250,00 PLN

   Koszt zasilania – ok. 1 100 PLN (brutto) rocznie. Koszt serwisu: ok. 3 700 PLN (brutto) rocznie.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 4 800,00 PLN