Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został skierowany do Biura Technicznego UW w celu dalszej weryfikacji. Zwracamy uwagę na brak wskazania dokładnej lokalizacji.

  Jednocześnie sugerujemy połączenie projektu z innymi projektami, których przedmiotem jest zaopatrzenie społeczności akademickiej w wodę pitną.  • Projekt przewiduje montaż "zdrojów/źródeł" w dwóch budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, w których odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. Zdroje zapewnią nieograniczony dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym studentom i pracownikom Uniwersytetu. W zamyśle montaż źródełek mógłby być pilotarzem dla pozostałych budynków UW oraz skłonić projektantów do namysłu nad słusznością montażu takich urządzeń w nowych budynkach projektowanych w ramach "Planu Wieloletniego".

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   ŹRÓDŁO ŻYCIA DLA STUDENTA I PRACOWNIKA UW

   Autor projektu

   Kamil Lebnicki
   35020000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: sport, przestrzeń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Mówi się, że woda jest źródłem życia, w związku z tym powszechny dostęp do wody pitnej dla członków społeczności akademickiej, jest podstawowym prawem. Powszechnie wiadomo, że dostęp do usług, w tym gastronomicznych, bywa ograniczony a studenci i pracownicy są zmuszeni do zakupu wody butelkowanej po zawyżonych cenach. Ustawienie źródełek umożliwi nielimitowany dostęp do zdrowej wody dla wszystkich użytkowników wymienionych budynków akademickich. KORZYŚCI Z PROJEKTU: - promowanie zdrowego stylu życia - poprawa kondycji fizycznej pracowników i studentów UW - ochrona środowiska - zmniejszanie zapotrzebowanie na wodę w plastikowych butelkach - oszczędność pieniędzy - poprawa warunków studiowania i warunków pracy na UW

   Lokalizacja

   Instytut Sosjcologii UW, ul Karowa 18/ CSiR UW, Banacha 2a

   Koszt

   Poidełka z filtrami - 2 szt. - 2500,00 zł/szt - 5000,00 zł Instalacja wodna i kanalizacyjne (materiały i wykonanie) -(2 lokalizacje)- ok. 4000,00 zł Wykonanie wymaganych badań jakości wody - 2 szt.- 500zł/szt. - 1000,00 zł


   Całkowity koszt projektu: 10 000,00 PLN

   Koszt miesięcznej eksploatacji, według danych producenta, to ok. 20 zł (jedno urządzenie) Roczny koszt eksploatacji dwóch urządzeń: 20*2*12=480 zł


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 480,00 PLN