Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Projekt ma na celu zakup sprzętu i oprogramowania, który ułatwi zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku. Pragniemy "otworzyć" księgozbiór Biblioteki Instytutu Historycznego UW dla osób niedowidzących i niewidomych. Zakupiony sprzęt, będziemy chcieli wykorzystywać również na zlecenie innych bibliotek wydziałowych UW oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. W ramach projektu planujemy także zakup audiobooków na CD, które stworzą kolekcję specjalną.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Biblioteka bez barier

   Autor projektu

   Ewa Szutkowska

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki, realizuje potrzeby grupy osób

   Naszą powinnością i obowiązkiem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Nowoczesny Uniwersytet nie może zapominać o studentach niepełnosprawnych i winien zapewnić im odpowiednie warunki pracy przynajmniej porównywalne do tych jakie mają pozostali, zdrowi studenci. Żadna z bibliotek wydziałowych nie dysponuje sprzętem wspomagającym osoby z dysfunkcją wzroku. Biblioteka Instytutu Historycznego UW posiadająca jeden z największych księgozbiorów o profilu historycznym w Polsce chce być biblioteką otwartą dla wszystkich. Nasz projekt zakłada kupno i wykorzystywanie tego typu urządzeń nie tylko z myślą o studentach Instytutu Historycznego UW, ale użytkowników wszystkich bibliotek wydziałowych UW. Z pewnością nasza inicjatywa będzie ogromnym wsparciem dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Elektroniczne wersje publikacji przekazywalibyśmy do zasobu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Audiobooki wydawnictw naukowych i akademickich zakupione w ramach projektu, będą utrzymane w tematyce historycznej i stworzą zbiór specjalny. Na początek planujemy nabyć ok. 20 tytułów. Jeśli pomysł ten będzie cieszył się zainteresowaniem, księgozbiór będziemy powiększali o nowe pozycje już w ramach naszych możliwości finansowych. Zbiór ten będzie wypożyczalny zarówno do czytelni jak i poza bibliotekę dla wszystkich chętnych za okazaniem legitymacji studenckiej lub pracowniczej UW na warunkach określonych w regulaminie. Nasza inicjatywa choć powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych obejmuje swoim zasięgiem wszystkich użytkowników. Na przykład powiększalnik ekranowy będący częścią projektu przysłuży się również osobom z klasycznymi wadami wzroku oraz może być pomocny przy pracy nad zbiorami kartograficznymi. Na każdym etapie realizacji projektu zakładamy współpracę i konsultacje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Pierwszym krokiem będzie selekcja i wybór sprzętu do digitalizacji zbiorów oraz do pracy własnej osoby z niepełnosoprawnością. Następnie jego montaż, instalacja oraz szkolenie z obsługi. Jednocześnie sporządzamy listę audiobooków do ewentualnego kupna.

   Lokalizacja

   Instytut Historyczny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

   Koszt

   1. Stanowisko komputerowe: - Monitor : 1 szt. / 1150 zł - Komputer dwudyskowy: 1 szt. / 3200 zł - klawiatura wyspowa: 1 szt. / 100 zł - mysz: 1 szt. / 40 zł - skaner: 1 szt. / 2400 zł - słuchawki przewodowe: 1 szt. / 30 zł - syntezator mowy: 1 szt. / 400 zł - Pakiet biurowy MS Office 2016 standard (licencja edukacyjna): 190 zł - Program OCR do optycznego rozpoznawania tekstów skanowanych, licencja edukacyjna: 500 zł - Program antywirusowy: 1 szt. / 85 zł 2. Doposażenie stanowisk czytelniczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: - Stacjonarny, składany powiększalnik: 1 szt. / 12000 zł - Przenośny powiększalnik 13": 1 szt. / 10000 zł 3. Audiobooki: 20 szt. / 1000 zł


   Całkowity koszt projektu: 31 045,00 PLN