Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: jest sprzeczny z założeniami Planu Wieloletniego UW w zakresie zagospodarowania kampusu Służew - opisany budynek przewidziany jest do wyburzenia ze względu na stan techniczny. Ponadto kosztorys projektu jest znacznie zaniżony w świetle zakresu planowanej inwestycji, zaś jej zrealizowanie nie byłoby możliwe w ciągu jednego roku.


  • Dom przy ul.Smyczkowej 11b (Małkowskiego), który stoi na terenie UW, to kamienica w stylu konstruktywizmu okresu międzywojennego, w której od lat nikt nie mieszka i która popada w coraz większą ruinę. Budynek mógłby być wykorzystany przez UW jako np. klub, hotel, sale wykładowe i pod.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Ruina na terenie UW

   Autor projektu

   Iryna Kononenko
   32000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Wielu studentów i wykładowców niepokoi los budynku, który jest ulokowany przy ul.Smyczkowej 11b. Na niektórych mapach jest to ul.H.Małkowskiego. Jest to kamienica w stylu konstruktywizmu okresu międzywojennego, w której od lat nikt nie mieszka i która popada w coraz większą ruinę. Po restauracji kamienica byłaby ozdobą okolicy. Budynek mógłby być wykorzystany przez UW jako np. klub studencki, hotel dla wykładowców, sale wykładowe i pod. Etapy realizacji projektu: 1. Przegląd budynku. 2. Projekt remontu budynku. 3. Zakup materiałów budowlanych. 4. Prace remontowe.

   Lokalizacja

   Smyczkowa 11 b (Małkowskiego)

   Koszt

   1. Projekt remontu budynku (przetarg) 6000 zł 2. Zakup materiałów budowlanych 30 000 zł 3. Prace remontowe 23 000 zł


   Całkowity koszt projektu: 59 000,00 PLN

   Konserwacja budynku 3 000 rocznie


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 3 000,00 PLN