Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania. 


  • Projekt zakłada urozmaicenie surowej i nieprzyjaznej przestrzeni Kampusu Ochota poprzez stworzenie nowego miejsca do aktywności fizycznej pracowników i studentów UW, spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi i integrowania społeczności UW. Plac zabaw dla dorosłych czyli nowoczesny, wielofunkcyjny i niekonwencjonalny zestaw urządzeń Street Workout wykorzystywany w ćwiczeniach kalistenicznych oraz ziemna trampolina będą idealnym dopełnieniem istniejącej na Kampusie Ochota siłowni plenerowej.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   AKTYWNA OCHOTA! Flow park czy siłownia plenerowa? Po prostu plac zabaw dla dorosłych.

   Autor projektu

   Maria Adynowska
   40230000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: relaks, sport, przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Problemem Kampusu Ochota jest ciągła budowa i brak przyjaznych przestrzeni, w których chcielibyśmy spędzać czas wolny. Projekt utworzenia placu zabaw dla dorosłych jest próbą zagospodarowania tejże przestrzeni na taką, która zachęci do integrowania społeczności na świeżym powietrzu, do wspólnej aktywności fizycznej i zdrowej zabawy. Utworzenie takiego miejsca w którym łączy się sport, rozwój, zdrowie i rozrywkę będzie także odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów i pracowników i poszerzy ofertę ogólnodostępnych obiektów sportowych UW. Brak podobnych miejsc i urządzeń w okolicy, sąsiedztwo dużych wydziałów i akademików, lokalizacja w sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego Kampusu Ochota oraz w niedalekiej odległości od Centrum Sportu i Rekreacji będzie pozytywnie wpływała na atrakcyjność tego miejsca. Projekt promuje aktywny i zdrowy styl życia wśród wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu warszawskiego. Zestawy przyrządów Street Workout są nieodpłatną alternatywą uprawiania sportów siłowych czy gimnastycznych polegającą na wykonywaniu ogólnorozwojowych ćwiczeń kalistenicznych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem tzw. małej architektury i własnej masy ciała. Są świetnym sposobem na poprawę wydolności organizmu i ogólnej kondycji fizycznej, poprawę sylwetki oraz wdrożenie zdrowych nawyków. Plac zabaw dla dorosłych to przede wszystkim zestaw przyrządów Street Workout, na który składa się system drążków, poręczy, drabinka pozioma i ukośna, ławka do ćwiczeń, uchwyty do podciągania, przeplotnia, podpory niskie i wysokie. Całość dopełnią podesty oraz ziemna trampolina. W okolicy placu zabaw stanie także kosz na śmieci oraz tablica informacyjna, a zwyczajna ławka zostanie zastąpiona przez wielofunkcyjne podesty. Etapy realizacji projektu 1. Wybór firmy. 2. Wykonanie odpowiedniej nawierzchni. 3. Dostawa i montaż elementów Street Workout. 4. Dostawa i montaż pozostałych elementów. 5. Wykonanie tablicy z regulaminem obiektu oraz jej montaż.

   Lokalizacja

   przy ul. Banacha

   Na granicy działek B1.1 U-N oraz B1.2 U-N, Na zielonym skwerze usytuowanym pomiędzy budynkiem Centrum Sportu i Rekreacji a budynkiem Wydziału Fizyki. Dopuszcza się także inną lokalizację w zależności od możliwości technicznych.

   Koszt

   Zestaw urządzeń Street Workout: 32000 zł. Podesty: 3000 zł Trampolina wraz z bezpiecznymi obrzeżami i montażem: 14000 zł. Montaż i transport urządzeń: 5500 zł. Wykonanie odpowiedniej nawierzchni ok. 80 m2, np. żwirowej: 60 zł/m2, 4800 zł. Tablica informacyjna: 900 zł. Kosz na śmieci: 250 zł. Ewentualne koszty dodatkowe (związane z przygotowanie terenu, wykonaniem projektu itd.): 4000 zł.


   Całkowity koszt projektu: 64 450,00 PLN

   Konserwacja 700 zł.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 700,00 PLN