Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania. 

  • Defibrylatory to urządzenia medyczne służące do ratowania życia. Są dostępne w przestrzeni publicznej np. na stacjach metra, w centrach handlowych czy na stadionach. UW ma przynajmniej 5 defibrylatorów – to stanowczo za mała liczba. Należy ją zwiększyć. Projekt zakłada zakup 15 defibrylatorów do budynków uniwersyteckich.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Defibrylatory ratujące życie

   Autor projektu

   Katarzyna Bieńko

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: ochrona zdrowia
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   AED (ang. Automated External Defibrillator) to skrótowiec nazwy automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Na Uniwersytecie Warszawskim są przeprowadzane kursy z pierwszej pomocy, więc pracownicy wiedzą, jak korzystać z tych urządzeń. Na UW jest przynajmniej 5 budynków, które są wyposażone w defibrylatory AED. Są to: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, dawna Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii i Wydział Fizyki. Projekt skierowany jest do wszystkich członków społeczności akademickiej oraz każdego, kto znalazłby się w nagłej potrzebie. Realizacja projektu zlikwidowałaby niewystarczającą liczbę urządzeń ratujących życie na UW. Przedsięwzięcie polega na zakupie 15 defibrylatorów dla UW. Umieszczone zostałyby one w budynkach (przykładowe wydziały i jednostki): „Artes Liberales”, Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Filozofii i Socjologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, Neofilologii, Pedagogicznym, Psychologii, Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Zarządzania oraz w Auditorium Maximum, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także Centrum Europejskim. Kluczem wyboru tych miejsc była odległość do tych budynków UW, w których defibrylatory już są. Ponadto, w projekcie uwzględniono Auditorium Maximum – budynek, w którym regularnie odbywają się wydarzenia o dużym zasięgu, m.in. wykłady otwarte, konferencje, inauguracje.

   Lokalizacja

   Uniwersytet Warszawski

   Koszt

   Koszt jednego urządzenia AED to ok. 5 tys. zł. Projekt zakłada zakup 15 defibrylatorów. Koszt całkowity to ok. 75 tys. zł.


   Całkowity koszt projektu: 75 000,00 PLN