Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: w skali jednego roku projekt nie daje rozwiązania problemu, musi być zatem elementem wieloletniego działania.


  • „STUDENCKIE SPOTKANIA MIĘDZYCYWILIZACYJNE” Rosnąca liczba studentów ze Wschodu sprawia, że paląca staje się kwestia komunikacji między Wschodem i Zachodem. Studenckie spotkania stworzą porozumienie między studentami z Polski i Wschodu. Będą miały formę żywych dyskusji nad aktualnymi sprawami w Polsce, świecie i będą pogłębione o kwestie różnic cywilizacyjnych.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   STUDENCKIE SPOTKANIA MIĘDZYCYWILIZACYJNE

   Autor projektu

   Zoja Morochojewa
   37000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Pełny Opis Projektu w załączniku

   OpisProj.docx

   Lokalizacja

   Warszawa, Uniwersytet Warszawski, kampus, akademiki, wydziały

   Koszt

   Kosztorys w załączniku


   Całkowity koszt projektu: 36,62 PLN

   Kosztorys.docx