Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Ze względów formalnych - umiejscowienie poza terenami UW - nie może on zostać poddany dalszej procedurze.

  Zachęcamy do złożenia projektu do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy.


  • Zdaję sobie sprawę, że moja propozycja wymagała by wielo-wielokrotnie większego budżetu, niż planowany budżet partycypacyjny. Ale, korzystając z okazji, chciałby "zasiać" tę myśl w rubryce "plany strategiczne" UW. Proponuję rozważyć kolejkę linową/szynową nadziemną między BUWem a kampusem centralnym. Zasyłam wyrazy szacunku, dr hab. Andrzej Kaim, Wydział Chemii UW

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   kolej linowa

   Autor projektu

   Andrzej Kaim
   12000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja:
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Znakomite ułatwienie komunikacyjne i wyraz postępu technologicznego sprzyjającego ochronie środowiska.

   Lokalizacja

   Kampus Centralny BUW

   Koszt

   Nie jestem w stanie nic powiedzieć.


   Całkowity koszt projektu: PLN