Tematyka

 • Uwagi do projektu

  UW jest właścicielem szeregu dzieł sztuki i głównym wyzwaniem jest brak możliwości ich ekspozycji. Z tego względu po ponownym rozpatrzeniu decyzja o odrzuceniu projektu została podtrzymana. 

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Przestrzeń pełna sztuki wzmaga kreatywność i pozwala na szersze postrzeganie rzeczywistości. Kolekcja sztuki UW to pole do wspierania twórczości młodych artystów i artystek z zaprzyjażnionych uczelni artystycznych oraz z samego uniwersytetu. To w końcu sposób na zmianę wizerunku sal wykładowych i ćwiczeniowych uniwersytetu - wypełnienie ich obrazami, instalacjami i rzeźbami.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Kolekcja sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

   Autor projektu

   Mateusz Wojcieszak
   40120000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Tradycja kolekcjonowania sztuki przez uczelnie wyższe jest szczególnie praktykowana w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii. Za przykłady mogą służyć kolekcje University of Stirling (https://www.stir.ac.uk/artcol/history-of-the-art-collection/art-stirling/), University of Sydney czy Harvard Art Collection. Kolekcjonowanie sztuki przez instytucje uczelniane służy przede wszystkim propagowaniu sztuki i kultury wśród braci studenckiej - pokazywanie jakie funkcje pełnią dzieła sztuki w przestrzeni publicznej, przestrzeni pracy i nauki. To także tworzenie kapitału społecznego i finansowego uczelni przez inwestycję w twórców i twórczynie (sztukę młodą, studencką, absolwencką), napędzanie ich karier artystycznych. Pomaga to łączyć społeczność studencką ze studentami i studentkami warszawskich uczelni artystycznych. W końcu kolekcja sztuki UW to prosty sposób na polepszenie estetyki sal wykładowych, korytarzy uniwersyteckich i terenów wokół budynków. Kolekcja sztuki UW ma również szansę na rozwiązanie problemu z praktycznym zastosowaniem wiedzy studentów i studentek historii sztuki - praca przy tworzeniu kolekcji będzie doskonałą szansą na naukę zawodu kuratora, art advisora. Etapy realizacji: 1. Wybór nazwy, identyfikacji wizualnej kolekcji. Wyłonienie komisji (lub osoby odpowiedzialnej) kolekcji sztuki UW. 2. Określenie szczegółowego budżetu na kolejny rok funkcjonowania kolekcji. 3. Określenie zasad zakupu dzieł i wyznaczania przestrzeni do ich prezentacji. 4. Zakup pierwszych dzieł sztuki. 5. Promocja zakupionych dzieł i twórczości ich wykonawców, wykonawczyń. Dostępność rezultatów projektu zostanie zapewniona przez publiczny dostęp do prezentowanych dzieł - studenci i studentki będą stykali się z pracami na korytarzach, w salach wykładowych. Mieszkańcy i mieszkani Warszawy będą mieli okazję zobaczyć pracę również na ogólnodostępnych terenach UW (np. kampus centralny).

   Lokalizacja

   Stary BUW, Lipowa 4, budynki i tereny Kampusu Centralnego

   Dokładna lokalizacja konkretnych dzieł z kolekcji uzależniona jest od dostępności przestrzeni wystawienniczej w salach i terenach otwartych UW.

   Koszt

   Uśredniona cena za dzieło młodej sztuki polskiej - 2000 zł Całościowy roczny budżet kolekcji - 50 000 zł (25 dzieł)


   Całkowity koszt projektu: 50 000,00 PLN

   Rozwój kolekcji sztuki UW w kolejnych latach uzależniony od decyzji władz uczelni oraz przeznaczania kolejnych środków do budżetu kolekcji (elastyczny zakres kwot). Do rozwoju kolekcji na stałym poziomie potrzebne jest roczne finansowanie w kwocie między 30000 a 50000 zł.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 50 000,00 PLN