O BUDŻECIE

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu partycypacyjnego?

Pomysłów na rozwijanie naszej uczelni może być bardzo wiele. Uważasz, że za mało jest stojaków rowerowych? A może gdzieś przydałoby się dodatkowe oświetlenie czy ławeczki, dzięki którym kampusy uniwersyteckie byłyby miejscami bardziej przyjaznymi? Czy też warto byłoby organizować wydarzenia, które łączyłyby członków społeczności akademickiej? Porozmawiaj ze swoimi kolegami i koleżankami, studentami lub współpracownikami, co byłoby im potrzebne, by Uniwersytet był lepszym miejscem do nauki i pracy. Przykładowe tematy mogą dotyczyć poprawy uniwersyteckich przestrzeni, dróg czy chodników, zieleni i ekologii, integracji społecznej czy kultury. Całkowity koszt zgłoszonego przez Ciebie projektu nie może przekroczyć 150 tysięcy zł.

O czym trzeba pomyśleć przed zgłoszeniem projektu?

Pamiętaj, że Twój projekt musi być zgodny z prawem oraz misją i statutem UW. Musi również uwzględniać stosowne uwarunkowania techniczne i być technicznie wykonalny. Oznacza to, że chcąc zgłosić projekt upiększenia dziedzińca, musisz wziąć pod uwagę m.in. wytyczne konserwatora zabytków. A plan dosadzenia nowych drzew musi uwzględniać m.in. to, że pod spodem znajdują się rury centralnego ogrzewania. Projekt musi być również zlokalizowany na terenie, który znajduje się we władaniu Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt, który zgłaszasz musi być także ogólnodostępny, a więc wszyscy muszą mieć możliwość korzystania z niego (czyli np. nie tylko studenci lub pracownicy jednego wydziału). Możliwy jest projekt, który służy realizacji potrzeb osób, które wywodzą się spośród różnych grup (np. udogodnienia dla poruszających się na rowerach, osób z niepełnosprawnością czy rodziców maluchów). Niektóre projekty (np. koncerty czy inne wydarzenia kulturalne) mogą być skierowane do określonej liczby uczestników, np. ze względu na wielkość sali czy normy BHP. W takim jednak przypadku procedura zgłoszeń musi być przejrzysta i umożliwiać przystąpienie do niej wszystkich zainteresowanym.

Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku, a jego koszt – 150 tysięcy złotych. W tej kwocie powinny być uwzględnione wszystkie działania związane z realizacją projektu, np. opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz jego utrzymanie. W opisie projektu powinny znaleźć się informacje o działaniach, jakie trzeba zrealizować, by osiągnąć oczekiwane przez Ciebie cele. Pamiętaj jednak, by nie wskazywać wykonawcy zadań – sposób jego wyłonienia będzie bowiem wynikał z obowiązujących procedur Uniwersytetu Warszawskiego (np. przetargowych lub konkursowych).

Gdzie uzyskać informacje pomocne przy opracowaniu projektu?

Na stronie partycypacyjny.uw.edu.pl znajdziesz podstawowe informacje dotyczące formalnych i technicznych wymagań, które trzeba wziąć pod uwagę przy opracowaniu projektu. Są to np.: mapy terenu, wytyczne Konserwatora Zabytków, czy Strategia Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowując kosztorys projektu możesz również sięgnąć do zasobów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który od pięciu lat realizuje budżet partycypacyjny w dzielnicach. Na stronie Urzędu m.st. Warszawy twojbudzet.um.warszawa.pl znajdziesz np. przykładowe wyceny różnych działań, które mogą stanowić część Twojego projektu, a na www.mapa.um.warszawa.pl znajdziesz np. informacje o własności gruntów. Możesz również zwrócić się o pomoc do Biura Promocji UW lub przyjść na dyżur konsultacyjny organizowany na Twoim kampusie. Informacje o terminach i miejscach dyżurów będą publikowane na stronie partycypacyjny.uw.edu.pl.

Jak głosować w budżecie partycypacyjnym?

Głosowanie w budżecie partycypacyjnym będzie możliwe od 15 do 29 stycznia 2018 r.. W tym czasie korzystając ze swoich danych w serwisie USOS lub CAS będziesz mógł zalogować się na stronie partycypacyjny.uw.edu.pl i wybrać projekty, których realizację uważasz za najbardziej potrzebną na Uniwersytecie.  Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowania 31 stycznia 2018 r..


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 12 październik 2017, 14:29