Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: koszt projektu jest znacznie zaniżony, nie uwzględnia m.in. koszów zmiany projektu budowlanego BUW oraz kosztów eksploatacji, zaś po ich uwzględnieniu znacznie przekroczy maksymalny koszt projektu (150 000 zł).


  • W okresie letnim ogrody BUW są licznie odwiedzane nie tylko z powodu pięknej zieleni, ale również dlatego, że są tam organizowane liczne wydarzenia kulturalne i popularno-naukowe. Celem projektu jest zbudowanie murowanej muszli koncertowej, która pozwoli na ograniczenie kosztów tych wydarzeń.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Koncertowy BUW

   Autor projektu

   Maria Golińska-Wapińska

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Zielony teren ogrodów BUW skłania do spędzania tam czasu bez względu na porę. Nierzadko dodatkowo do ogrodu przyciągają liczne wydarzenie kulturalne i popularno-naukowe. Piękno zieleni, wraz z ucztą kulturalną lub naukową to doskonałe połączenie, będące prawdziwą wizytówką UW. Celem projektu jest zoptymalizowanie kosztów organizacji wydarzeń poprzez wybudowanie stałej sceny, muszli koncertowej o wymiarach 8x6 m lub 8 x 8 m. Mogłaby ona być wykorzystywana przez teatry studenckie, wydziały (np. w czasie uroczystych graduacji), inne jednostki UW. Konwencja architektoniczna pozwalałaby na doskonałe wpasowanie jej w piękno zieleni ogrodów. Ponadto, projekt pozwoliłby na optymalizację finansową w skali całej uczelni poprzez likwidację kosztu wynajęcia sceny (jednorazowo nawet 10 tys. zł za dzień).

   Lokalizacja

   Ogrody BUW

   Koszt

   Zestawienie kosztów – budowa plenerowej sceny koncertowej o wymiarach 8x6/8x8 z zadaszeniem i schodami: • wykonanie indywidualnego projektu architektonicznego i technicznego dostosowanego do przestrzeni – 30 000 zł • w zależności od decyzji z jakich materiałach ma być wykonana scena koszty mogą się znacząco różnić od siebie (beton, drewno itp.): ➢ zabezpieczenie obszaru na którym ma stanąć scena 10 000 zł ➢ wykonanie fundamentów 15 000 zł ➢ wykonanie nadziemia (scena właściwa) 20 000 zł ➢ wykonanie zadaszenia stałego (z mocowaniami do nagłośnienia, oświetlenia, kurtyn, ruchomych pleców) 25 000 zł ➢ wykonanie schodów 9 000 zł ➢ wykonanie elementów dodatkowych (barierki, nieścieralna powierzchnia sceny itp.) 15 000 zł.


   Całkowity koszt projektu: 124 000,00 PLN