Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Ze względów formalnych - ograniczenie udziału do studentów wybranych kierunków studiów, czyli niespełnienie kryterium ogólnodostępności - nie może on zostać poddany dalszej procedurze.  • Wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej wraz oraz Samorządem Studentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie organizacji II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Geotematycznej „GAUS 2018” „GAUS” Geological Association of University Students jest próbą stworzenia międzyuczelnianego forum młodych naukowców, w trakcie którego studenci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych, nabyć odpowiednie, praktyczne umiejętności z zakresu nauk geologicznych wykorzystując nowoczesne laboratoria ECEG, a także spotkać się z przedstawicielami firm na specjalnie przygotowanych wykładach oraz warsztatach. Wydarzenie zostało wyróżnione trzecim miejscem pośród stu najciekawszych projektów dofinansowanych przez Zarząd Samorządu Stódentów UW Konferencja „GAUS” w roku 2018 odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja, obdarzona sporym kredytem zaufania, została bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez studentów, kadry uczelniane, jak i pracowników firm. Ubiegłoroczna edycja miała charakter trzydniowy i brali w niej udział studenci AGH i UW. Pierwszego dnia zaproszone firmy prezentowały przygotowane wykłady oraz warsztaty. Nazajutrz studenci korzystali z bazy naukowej ECEGu (5 laboratoriów), a także wzięli udział w szkoleniu z arcGISa oraz poznali geologię terenu w trakcie naukowo- krajoznawczego wyjścia do pobliskiego kamieniołomu. Ostatniego dnia odbyła się sesja naukowa, która obejmowała zarówno część referatową jak i posterową. Studenci prezentowali wyniki swoich badań naukowych przed komisją składającą się ze specjalistów z zakresu nauk o Ziemi obu uczelni, którzy czuwali nad merytoryczną stroną prezentacji.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   GAUS-Geological Association of University Students

   Autor projektu

   Marcin Piekut
   13000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Konferencja „GAUS” ma za zadanie rozwinąć umiejętności, zintegrować studentów trzech największych wydziałów geologicznych w Polsce, a także umożliwić wymianę doświadczeń naukowych. „GAUS” jest próbą stworzenia międzyuczelnianego forum młodych naukowców, w trakcie którego studenci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych, nabyć odpowiednie, praktyczne umiejętności z zakresu nauk geologicznych wykorzystując nowoczesne laboratoria ECEG, a także spotkać się z przedstawicielami firm na specjalnie przygotowanych wykładach oraz warsztatach. Konferencja „GAUS” w roku 2018 odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja, obdarzona sporym kredytem zaufania, została bardzo pozytywnie odebrana zarówno przez studentów, kadry uczelniane, jak i pracowników firm. Ubiegłoroczna edycja miała charakter trzydniowy i brali w niej udział studenci AGH i UW. Pierwszego dnia zaproszone firmy prezentowały przygotowane wykłady oraz warsztaty. Nazajutrz studenci korzystali z bazy naukowej ECEGu (5 laboratoriów), a także wzięli udział w szkoleniu z arcGISa oraz poznali geologię terenu w trakcie naukowo- krajoznawczego wyjścia do pobliskiego kamieniołomu. Ostatniego dnia odbyła się sesja naukowa, która obejmowała zarówno część referatową jak i posterową. Studenci prezentowali wyniki swoich badań naukowych przed komisją składającą się ze specjalistów z zakresu nauk o Ziemi obu uczelni, którzy czuwali nad merytoryczną stroną prezentacji.

   Lokalizacja

   Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, Korzecko 1c

   Wydarzenie to odbędzie się w dniach 5-8 kwietnia 2018 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej - zamiejscowym ośrodku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja skierowana jest do studentów kierunków związanych z naukami o Ziemi.

   Koszt

   22 000zł - wynajęcie ECEG ( noclegi oraz baza dydaktyczna) 19 000zł- catering ( 4 dni konferencji) 450 zł - identyfikatory dla uczestników konferencji 1000 zł - aksesoria promocyjne ( Roll-up, plakaty itp) 4 00 zł - certyfikaty 4 000 zł - wynajęcie autokaru ( 3 dnia konfencji przewidziane wyjazdy terenowe m.im do magazynu rdzeni) 2 500 zł -nagrody dla najlepszych referatów i posterów


   Całkowity koszt projektu: 55 000,00 PLN

   0