Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania.  • Pomysłodawca i współautor i projektu: Krzysztof Rządca. Projekt przewiduje ustawienie na terenie dużych kampusów UW trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów, podobnych do tych ustawionych w wielu miejscach Warszawy. Celem projektu jest zachęcanie do dojazdów rowerem na uczelnię, przez wsparcie techniczne dla osób które to robią.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Stacje serwisowe do rowerów

   Autor projektu

   Jerzy Tyszkiewicz

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: zdrowy tryb życia, sport, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Projekt przewiduje ustawienie na terenie dużych kampusów UW trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów, podobnych do tych ustawionych w wielu miejscach Warszawy. Składają się one ze stojaka umożliwiającego powieszenie roweru na czas naprawy, korpusu mieszczącego zestaw narzędzi na stalowych linkach zapobiegających kradzieży oraz pompki rowerowej z miernikiem ciśnienia. Cele projektu są dwa: 1. Promowanie wśród studentów i pracowników korzystania ze zdrowej i ekologicznej metody poruszania się po mieście, jaką jest własny rower. 2. Promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, wypływającej z posługiwania się sprawnym technicznie pojazdem. Projekt niniejszy jest skierowany do bardziej zaawansowanych rowerzystów, którzy sami potrafią dokonać podstawowych napraw i regulacji, jak też do początkujących, którym na początku zapewne pomogą koledzy lub koleżanki. Dzięki jednorazowemu kosztowi zakupu i niskim kosztom utrzymania w kolejnych latach stacje pozostaną czynne przez wiele lat, służąc zarówno już aktywnym rowerzystom, jak też tym, którzy zachęcą się do jazdy dzięki poczucie wsparcia ze strony uczelni.

   Lokalizacja

   3 lokalizacje (patrz niżej)

   Stacje zostaną ustawione po jednej: 1) Na kampus Ochota w pobliżu domów studenckich nr 1 i 2 2) Na kampusie Służewiec w pobliżu domu studenckiego nr 5 3) Na kampusie Krakowskie Przedmieście przy Bibliotece Uniwersyteckiej, w pobliżu wejścia od strony Ogrodu BUW. Powyższe konkretne lokalizacje zostały zasugerowane przez administrację UW.

   Koszt

   Wedle przykładowej oferty polskiej firmy IBOMBO.com stacja IBOMBO PRS-LV2 ze stali ocynkowanej spełniająca wszystkie wymagania kosztuje 3025 zł netto (z konieczną naszym zdaniem opcją wężyka do pompki w stalowym oplocie); koszty dostawy 240 złotych. W związku z tym kosztorys wygląda następująco: 1) 3 stacje po 3025 zł = 9 075 zł 2) 23% VAT = 2 088 zł 3) Dostawa 3 stacji po 240 zł = 720 zł 4) Instalacja stacji przez służby uniwersyteckie = 0 zł 5) Uzupełnianie zaginionych w ciągu roku narzędzi 5% ceny netto stacji = 454 zł 6) Drobne naprawy, usuwanie usterek (w ramach rękojmi producenta) = 0 zł Kwoty są zaokrąglone w górę do pełnych złotych.


   Całkowity koszt projektu: 12 337,00 PLN

   Zakładamy koszty drobnych napraw, malowania, wymiany zużytych lub zaginionych narzędzi na 10% kosztu netto stacji rocznie po upłynięciu okresu rękojmi producenta. Zatem utrzymanie jednej stacji będzie kosztowało 302,50 złotego, a wszystkich stacji 908 złotych rocznie (po zaokrągleniu).


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 908,00 PLN