Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Ze względów formalnych - projekt wykracza poza kompetencje władz UW - nie może on zostać poddany dalszej procedurze.  • Witam !!! To mój czwarty zgłoszony projekt. Projekt - Szybka Ścieżka Doktorska. Polega na pisaniu doktoratu ale bez przewodnictwa promotora. Ryzyko napisania doktoratu spoczywa na piszącym. Składając pracę doktorant wyraża zgodę na weryfikację jego pracy. Jeśli jest pomyślna podchodzi do obrony. Jeśli negatywna zostaje praca doktorska bez rozpatrzenia.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Szybka ścieżka doktorska

   Autor projektu

   Tomasz Rusak
   91000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: doktoranci, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: realizuje potrzeby grupy osób

   Składam projekt Szybkiej Ścieżki Doktorskiej. Doktorant pisze pracę doktorską bez prowadzenia promotora i bez uprawnień doktoranta. Jeśli uważa że praca jest skończona składa pracę, wnosi opłatę 50 % i praca zostaje poddana weryfikacji przez odpowiednią komisję profesorską. Jeśli komisja uzna że jest to wartościowy materiał, wnosi kolejne 50 % opłaty i przystępuje do egzaminów doktorskich. Po czym uzyskuje tytuł doktora. Jeśli komisja złożona z profesorów uzna że praca nie spełnia wymogów dysertacji doktorskiej zwraca bez rozpatrzenia, jeśli uzna że temat, przeprowadzone badania i wnioski są wystarczające i na odpowiednim poziomie komisja składa wniosek o dopuszczenie do obrony. Mogą się pojawić drobne uwagi do pracy i wówczas komisja kieruje pracę do korekty i do zmiany. Wady: to doktorant ponosi ryzyko finansowe i czas na napisanie i na badania, jeśli praca się będzie nie nadawała to traci pieniądze i czas, narażenie na ostracyzm środowiska naukowego, więc musi to być dobrze opisane Zalety: szybka ścieżka i droga do doktoratu, danie szansy nawet dla ludzi którzy z jakichś względów nie mogą uczestniczyć w oficjalnych studiach doktorskich (praca, rodzina, firma) Innowacja: pierwsze na świecie takie podejście (w Polsce pierwszy), może dzięki takim zmianom będę miał szansę na doktorat, zgłoszenie projektu do MNiSW w zakresie nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym

   Lokalizacja

   Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

   Teren Uniwersytetu - cały Uniwersytet, dotyczy doktorantów

   Koszt

   Opisanie założeń programu - koszt 10.000 zł


   Całkowity koszt projektu: 10,00 PLN

   Nie dotyczy 0,00 zł