Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: jest częścią szerszego planu rozwoju Wydziału Fizyki UW i powinien być realizowany z innych środków. Ponadto nie jest jasne, czy wykonywanie badań przy pomocy urządzenia będzie elementem systemu bezpłatnej opieki zdrowotnej (wraz z kwestią odpowiedzialności osób przeprowadzających badanie) - jeżeli nie będzie to element systemu bezpłatnej opieki zdrowotnej, to nie jest spełnione kryterium ogólnodostępności.

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

  Dziękujemy za złożenie projektu. 


  • Zakup urządzenia diagnostycznego do badania wzroku pracowników (także emerytowanych), ich rodzin i studentów UW w ramach Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Optometrystów i Optyków Okularowych w Kampusie Ochota (ul. Pasteura 7). Kompleksowe badanie wzroku będzie wykonywane przez studentów Studiów Optyki Okularowej i Optometrii z Wydziału Fizyki UW pod nadzorem dyplomowanych optometrystów i lekarzy okulistów.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Zakup auto/refrakto/kerato/tonometru z pachymetrią do badania wzroku pracowników i studentów UW

   Autor projektu

   Jacek Pniewski
   11000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: ochrona zdrowia, przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   W 2018 roku uruchomione zostanie Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Optometrystów i Optyków Okularowych w Kampusie Ochota (ul. Pasteura 7). W Centrum studenci Europejskich Studiów Optyki Okularowej i Optometrii z Wydziału Fizyki UW pod nadzorem dyplomowanych optometrystów i lekarzy okulistów będą wykonywać kompleksowe badania wzroku na podstawie standardu opracowanego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO), http://www.ptoo.pl/standard-badania/. Badanie pozwala na pomiar wady wzroku oraz dobór właściwej korekcji okularowej lub soczewkami kontaktowymi, diagnozę zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji oraz przesiewową ocenę stanu zdrowia narządu wzroku w zakresie schorzeń organicznych (np. zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, jaskry, zaćmy) NA BADANIA WZROKU ZAPRASZANI BĘDĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRACOWNICY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (RÓWNIEŻ EMERYTOWANI), ICH RODZINY ORAZ STUDENCI. Na badania będą mogli się też rejestrować pacjenci spoza w/w grup związanych. Żeby usprawnić proces badania i jednocześnie zapewnić jego wysoki poziom, niezbędny jest zakup urządzenia zwanego auto/refrakto/kerato/tonometrem z pachymetrią. Jest to urządzenie wielofunkcyjne: poza autorefraktometrią (automatyczny pomiar wielkości wady wzroku) i keratometrią (nieinwazyjne badanie diagnostyczne umożliwiające pomiar promienia krzywizny i mocy skupiającej rogówki w poszczególnych przekrojach) mierzy grubość rogówki i ciśnienie wewnątrzgałkowe metodą bezkontaktową (nie wymaga znieczulenia powierzchni oka). Jest to podstawowe badanie przesiewowe w kierunku jaskry. Jest szybkie oraz dokładne, ponieważ urządzenie uwzględnia w pomiarze grubość rogówki, której nie uwzględnia tradycyjny pomiar ciśnienia śródgałkowego metodami kontaktowymi i metodą „air puff” tj. impulsem sprężonego powietrza. Dlatego zwracamy się z prośbą o poparcie zakupu opisanego wyżej urządzenia. Jego aktualna cena rynkowa to 64.000 zł

   Lokalizacja

   Pasteura 7

   Lokalizacja urządzenia: budynek przy ul. Pasteura 7

   Koszt

   Szacunkowy koszt urządzenia to 64 tys. zł.


   Całkowity koszt projektu: 64 000,00 PLN

   Urządzenie wymaga jedynie uzupełniania papieru termicznego w drukarce. Ten koszt będzie pokrywany przez Wydział Fizyki UW.